Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
SÁCH CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS NĂM 2016
Mã sách: 15494  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:430.000 đ
Giá bán: 344.000 đ

sách chú giải chi tiết mã hs năm 2016

BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NĂM 2016
Mã sách: 15039  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tổng hợp TPHCM  
Giá bìa:580.000 đ
Giá bán: 493.000 đ
BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NĂM 2016
CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÀNG HÓA (HS) TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2016
Mã sách: 15021  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:830.000 đ
Giá bán: 664.000 đ
Chú giải chi tiết mã hàng hóa (HS) trong danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2016
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14808  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:330.000 đ
Nguyên tắc phân loại hàng hoá xuất khẩu 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS HẢI QUAN 8 SỐ NĂM 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14802  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:390.000 đ
CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÀNG HÓA HS 2013
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14801  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:400.000 đ
Chú giải chi tiết mã hs hàng hoá xuất nhập khẩu 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013, SÁCH MỚI NHẤT, 500 KỸ NĂNG CẦN BIẾT VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013
Mã sách: 14211  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu năm 2013, sách mới nhất, 500 kỹ năng cần biết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu năm 2013
500 KỸ NĂNG CẦN BIẾT VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 14210  
Tác giả: bộ tài chính, tổng cục hải quan  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
500 kỹ năng cần biết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu năm 2013, sách mới nhất
DANH MỤC SÁCH PHÁP LUẬT 2012, SÁCH PHÁP LUẬT KẾ TOÁN, CHÍNH SÁCH THUẾ 2012
Mã sách: 14159  
Tác giả: Tủ sách pháp luật  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:325.000 đ
Liên hệ mua sách: Hotline 0983.54.50.50 - hoặc 04.8589.8468 - giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc - có hoá đơn GTGT
BỘ SÁCH DÀNH CHO QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
Mã sách: 14052  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Bộ sách dành cho công tác quản lý hành chính - nhân sự
BỘ SÁCH DÀNH CHO QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
Mã sách: 14051  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Bộ sách dành cho công tác quản lý hành chính - nhân sự
ẤN PHẨM ĐẶC BIỆT DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP- TỦ SÁCH GIÁM ĐỐC - LÃNH ĐẠO
Mã sách: 14050  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Hiểu được nhu cầu nắm bắt các nguồn thông tin của giới lãnh đạo doanh nghiệp, từ đầu tháng 4/2012, Nhà sách Hà Nội đã phát đã ra mắt ấn phẩm “kỹ năng mềm trong quản lý kinh doanh dành cho Giám đốc”.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2012 - ÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
Mã sách: 13909  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
“NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2012 - CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN”
TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC,HỘI NGHỊ CÁC MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO BÍ THƯ ĐẢNG
Mã sách: 13908  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC,
HỘI NGHỊ CÁC MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO BÍ THƯ ĐẢNG
XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THIẾT YẾU
TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG

KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG
Mã sách: 13907  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG 2012

“KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2012
Mã sách: 13906  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2012
TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG, ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN & CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG QUẢN LÝ CÁN BỘ XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 13905  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
Tiêu chuẩn tuyển dụng, điều động, tiếp nhận & chế độ sử dụng quản lý cán bộ xã phường, thị trấn 2012, sách mới nhất
KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 13904  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Kỹ năng quản lý Nhà nước dành cho lãnh đạo, cán bộ cấp cơ sở xã phường thị trấn 2012
315 MẪU VĂN BẢN VĂN BẢN MỚI NHẤT TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NĂM 2011
Mã sách: 13867  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
315 mẫu văn bản văn bản mới nhất trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế năm 2011
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012
Mã sách: 13866  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Mã sách: 13724  
Tác giả: LG Quốc Cường  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
Bí quyết thành công trong kinh doanh dành cho giám đốc và lãnh đạo doanh nghiệp
HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012 VÀ CÁC QUY CHẾ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Mã sách: 13723  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ
Hướng dẫn lập, quản lý dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2012 và các quy chế tài chính, sử dụng tài sản công
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2012 MỚI NHẤT
Mã sách: 13715  
Tác giả: Bộ nội vụ - Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, TUYỂN DỤNG, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP & QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2012

HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, SÁCH HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ MỚI NHẤT
Mã sách: 13497  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ
Hướng dẫn quy chế chi tiêu nội bộ định mức mua sắm, sử dụng tài sản trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp - Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất 2011
Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com