Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY, CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG DOANH NGHIỆP
Mã sách: 15563  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
Luật phòng cháy và chữa cháy, các văn bản mới hướng dẫn về phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp 2016
LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15562  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh  
Giá bìa:350.000 đ
Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan 2016 mới nhất
HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15561  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2016
CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2016, HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT THUẾ NĂM 2016
Mã sách: 15268  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:425.000 đ
Giá bán: 361.250 đ
Chính sách thuế năm 2016, Hướng dẫn thi hành các luật thuế năm 2016
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN, DIỄN VĂN BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
Mã sách: 15193  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ

Quy Định Mới Nhất Về Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng - Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Diễn Văn Bài Phát Biểu Dùng Cho Các Sự Kiện Quan Trọng

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013 - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Mã sách: 15192  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:360.000 đ

Chính Sách Thuế Mới 2013 - Quy Định Mới Nhất Về Hóa Đơn Bán Hàng Hóa, Cung Ứng Dịch Vụ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý Giá Phí, Lệ Phí, Hóa Đơn

KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI QUAN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU: LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HUỐNG ỨNG DỤNG
Mã sách: 15176  
Tác giả: TS Nguyễn Thị Thương Huyền  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:175.000 đ
Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng

CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 SONG NGỮ ANH VIỆT , NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Mã sách: 15036  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Chính sách thuế 2013 song ngữ Anh Việt , nghiệp vụ kế toán quản trị tài chính
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
CẨM NANG CÔNG TÁC XUẤT NHẬP KHẨU CẦN BIẾT
Mã sách: 14599  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
CẨM NANG CÔNG TÁC XUẤT NHẬP KHẨU CẦN BIẾT
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2013, CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013
Mã sách: 14526  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

Qua 4 năm thực hiện cùng với quá trình vận hành của nền kinh tế, trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Quản lý thuế hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế liên quan đến 3 nhóm vấn đề :  I. Nhóm vấn đề hành chính thuế; II. Nhóm vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách - hiện đại hoá và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tếII. Nhóm vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách - hiện đại hoá và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tế; III. Nhóm vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế
Ngày  22/11, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Luật quy định nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên mức 3,6 triệu đồng/tháng.
Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Nhằm kịp thời phổ biến và tuyên truyền pháp luật về luật thuế cũng như các chính sách về thuế tới các cơ quan, doanh nghiệp,  cá nhân,  Nhà xuất bản Tài Chính  cho xuất bản cuốn sách :   
 CHÍNH SÁCH THUẾ 2013
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ-LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi tại kỳ hợp thứ tư quốc hội khóa 13
Phần thứ ba. Chính sách thuế mới tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Phần thứ tư. Xử phạt về lĩnh vực thuế
Sách có độ dày 464 trang.Gia phát hành 325,000 đ/1 cuốn

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP 2012
Mã sách: 14439  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP
NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 2014, THỦ TỤC HẢI QUAN MỚI NHẤT 2014
Mã sách: 14438  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2012, thủ tục hải quan mới nhất 2012
500 KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Mã sách: 14267  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
500 KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
500 KỸ NĂNG CÂN BIẾT VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
Mã sách: 14266  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

500 KỸ NĂNG CÂN BIẾT VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2012, HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT TOÁN THUẾ MỚI NHẤT
Mã sách: 14242  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:390.000 đ
Giá bán: 351.000 đ
Chính sách thuế mới 2012, hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế mới nhất
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - CHÍNH SÁCH THUẾ 2012 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (ÁP DỤNG TỪ 01-7-2012)
Mã sách: 14076  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Luật Quản Lý Thuế - Chính Sách Thuế 2012 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất (Áp Dụng Từ 01-7-2012)
NGHIỆP VỤ THUẾ NHÀ THẦU
Mã sách: 13782  
Tác giả: Bo tai chinh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
GHIỆP VỤ THUẾ NHÀ THẦU Sách bao gồm nội dung chính sau: Phần I: Nghiệp vụ thuế Nhà thầu
TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP THỰC TẾ VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, CHI TIẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT
Mã sách: 13483  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP THỰC TẾ VỀ CHẾ ĐỘ BHXH, BHYT,

CHI TIẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2011

LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH - CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN , NGHIỆP VỤ, CƠ CHẾ LỰA CHỌN BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ CÔNG CHỨC ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI NHẤT 2011
Mã sách: 13119  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
Luật cán bộ công chức và văn bản hướng dẫn thi hành - các quy định về tiêu chuẩn , nghiệp vụ, cơ chế lựa chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công chức được ban hành mới nhất 2011
Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -35%
Giá bìa: 1.390.000 đ
Giá bán: 903500  đ
Hộp viên rủa Fisnish, 1 hộp 132 viên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -20%
Giá bìa: 550.000 đ
Giá bán: 440000  đ
Niên giám thống kê Hà Nội 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -12%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 396000  đ
Niên giám thống kê Hậu Giang 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -15%
Giá bìa: 350.000 đ
Giá bán: 297500  đ
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 - Thông tư số 107/2017/TT-BTC
  -37%
Giá bìa: 1.150.000 đ
Giá bán: 724500  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -22%
Giá bìa: 1.250.000 đ
Giá bán: 975000  đ
Combo viên rửa bát Alio 100 viên
  -22%
Giá bìa: 700.000 đ
Giá bán: 546000  đ
bột rửa bát Somat nhập khẩu Đức chính hãng
Giá bìa: 180.000 đ
Giá bán: 180000  đ
Muối rửa bát somat mua ở đâu giá rẻ
Giá bìa: 33.000 đ
Giá bán: 33000  đ
450 câu hỏi thi luật giao thông đường bộ 2018 mới nhất
  -10%
Giá bìa: 60.000 đ
Giá bán: 54000  đ
Bán bia nhập khẩu bia Pilsner Urquell
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -28%
Giá bìa: 820.000 đ
Giá bán: 590400  đ
Viên rửa bát Alio, Vien rua bat Alio - Viên rửa bát alio XXl ( loại 100 viên ) - Hàng Nhập khẩu nguyên hộp từ Đức
Giá bìa: 180.000 đ
Giá bán: 180000  đ
Muối rửa bát cao cấp Somat dùng cho máy rửa bát (Nhập khẩu chính hãng Đức)
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com