Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ VIỆT NAM NĂM 2012 SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 15665  
Tác giả: Tổng cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:390.000 đ
Kết quả khảo sát mức sống dân cư việt nam năm 2012 sách mới nhất
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2016 – VIETNAM BUSINESS DIRECTORY 2016 SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 15552  
Tác giả: Phòng TM và CNVN  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:450.000 đ
Danh bạ điện thoại doanh nghiệp năm 2016 – Vietnam Business Directory 2016 sách mới nhất
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2016
Mã sách: 15551  
Tác giả: Phòng TM và CNVN  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:450.000 đ
Danh bạ điện thoại doanh nghiệp Việt Nam 2016
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2015 – VIETNAM BUSINESS DIRECTORY 2015 SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 15418  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:450.000 đ
Danh bạ điện thoại doanh nghiệp năm 2015 – Vietnam Business Directory 2015 sách mới nhất
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 2014-2015
Mã sách: 15315  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:0 đ
Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2014 - 2015
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CẢ NƯỚC MỚI NHẤT 2014
Mã sách: 15314  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông  
Giá bìa:0 đ

Danh bạ điện thoại cả nước mới nhất 2014

NIÊN GIÁM THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2014 SONG NGỮ ANH - VIỆT
Mã sách: 15221  
Tác giả: Bộ công thương  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:375.000 đ
Niên Giám Thương Mại Việt Nam 2014 song ngữ Anh - Việt
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM MỚI NHẤT 2015
Mã sách: 14702  
Tác giả: VICC  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:0 đ
Mọi chi tiết liên hệ đặt mua: Hotline 0983.54.50.50 - Hoặc 04.8589.8468 - Giao sách tại nhà trên toàn quốc.
NIÊN GIÁM DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TP HÀ NỘI 2012, NIÊN GIÁM DANH BẠ ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 14181  
Tác giả: Danh bạ điện thoại Tp Hà Nội  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:0 đ
Niên giám danh bạ điện thoại tp hà nội 2012, Niên giám danh bạ điện thoại hà nội 2012, sách mới nhất
NIÊN GIÁM DANH BẠ ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 14180  
Tác giả: Danh bạ điện thoại TP Hà Nội 2012  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:0 đ
Niên giám danh bạ điện thoại hà nội 2012, Niên giám danh bạ điện thoại thành phố hà nội 2012, sách mới nhất
NIÊN GIÁM DOANH NGHIỆP GIAO THƯƠNG VIETNEXPOR 2012 SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 13927  
Tác giả: Bộ công thương  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:490.000 đ
NIÊN GIÁM DOANH NGHIỆP GIAO THƯƠNG VIETNEXPOR 2012 sách mới nhất
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM MỚI NHẤT 2016 - VIETNAM BUSINESS 2016
Mã sách: 13924  
Tác giả: VCCI  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:450.000 đ

Danh bạ doanh nghiệp năm 2016 – Vietnam Business Directory 2016” để quảng bá thông tin, sản phẩm, thương hiệụ (Song ngữ Anh - Việt)

INCOTERMS 2010, INCOTERM, INCOTERM 2010, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU 2012
Mã sách: 13386  
Tác giả: Bộ tài liệu của VCCI  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ

NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 2010

Incoterms 2010 và UCP 600

LUẬT KHOÁNG SẢN 2012- ĐƠN GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN NĂM 2012
Mã sách: 13364  
Tác giả: Bộ tài nguyên môi trường  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ

Luật Khoáng Sản 2012
Đơn Giá Các Công Trình Địa Chất Khoáng Sản Năm 2012

CHICKEN SOUP FOR THE SOUL (TẬP 12 - 26)
Mã sách: 13355  
Tác giả: Jack Canfield  
Nhà xuất bản: Văn hoá sài gòn  
Giá bìa:468.000 đ
Chicken soup for the soul 12 - Tìm lại giá trị cuộc sống;  Giá  bìa: 36.000 đồng
Chicken soup for the soul 14 - Quà tặng từ trái tim ; Giá  bìa: 36.000 đồng
Chicken soup for the soul 15 - Quà tặng tâm hồn dành cho tình yêu; Giá  bìa: 36.000 đồng
CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ VÀ CẤP ỦY ĐẢNG CƠ SỞ NĂM 2011
Mã sách: 13354  
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Hòa Bình  
Nhà xuất bản: Chính trị - Hành chính  
Giá bìa:290.000 đ

"Cẩm nang nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư và cấp uỷ đảng cơ sở năm 2011". Nội dung cuốn sách gồm:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHỈ SỐ TÍN NHIỆM VIỆT NAM 2011
Mã sách: 13339  
Tác giả: Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam (CRV)  
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông  
Giá bìa:350.000 đ

XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ở nhiều nước trên thế giới từ lâu đã trở thành thông dụng và thông lệ nhằm xóa tan “khoảng tối” thông tin giữa các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh. Ở Việt Nam, năm 2010,

CẨM NANG KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN - HỢP ĐỒNG - 442 MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN - HỢP ĐỒNG THƯỜNG DÙNG PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN PHÒNG KẾ TOÁN, KẾ HOẠCH, VĂN PHÒNG, ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN TRONG DOANH NGHIỆP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, CƠ QUAN ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN 2012
Mã sách: 13279  
Tác giả: Nguyễn Văn Thung  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ

Cẩm nang kỹ thuật trình bày văn bản - hợp đồng - 442 mẫu soạn thảo văn bản - hợp đồng thường dùng phục vụ chuyên môn phòng kế toán - kế hoạch, văn phòng, đảng ủy, công đoàn... trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng và chính quyền địa phương 2011 - 2012

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ-THỰC HIỆN TỪ 20-5-2010
Mã sách: 13275  
Tác giả: Bộ giao thông vận tải  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:297.000 đ

Luật giao thông đường bộ và quy định mới về an toàn giao thông đường bộ và đường sắt.

Quy định mới về an toàn giao thông hành hải và đường thủy nội địa.
Quy định mới về hàng không.

CẨM NANG PHONG THỦY – PHONG THỦY DÀNH CHO CÔNG SƠ, PHÒNG LÀM VIỆC CỦA SẾP VÀ NHÀ Ở
Mã sách: 13274  
Tác giả: Hạnh Nguyên  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

CẨM NANG PHONG THỦY – PHONG THỦY DÀNH CHO CÔNG SƠ, PHÒNG LÀM VIỆC CỦA SẾP VÀ NHÀ Ở”. Nội dung của cuốn sách bao gồm:

LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT; TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC, LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ; THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2011
Mã sách: 13256  
Tác giả: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:316.000 đ

"Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Thuế Sử dụng Đất Phi Nông nghiệp Và Quy định Mới Nhất Về thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước, lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đất nông nghiệp; sắp xếp lại, sử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2011".

CẨM NANG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Mã sách: 13187  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ

CẨM NANG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP NĂM 2011
Mã sách: 13177  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP NĂM 2011
HƯỚNG DẪN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỂ TIẾN TỚI CHUẨN BỊ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016

CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 2011
Mã sách: 13176  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 2011
CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Mã sách: 13175  
Tác giả: Quí Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

Trong thực tế hiện nay, sự hiểu biết pháp luật và vận dụng pháp luật vào cuộc sống hằng ngày của nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn còn nhiều hạn chế. Để góp phần nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn. Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Lãnh Đạo Và Cán Bộ Công Chức Chuyên Môn Xã, Phường, Thị Trấn.

LUẬT BƯU CHÍNH NĂM 2010 - CẨM NANG NGHIỆP VỤ NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Mã sách: 13171  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

Việc nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật mới về vấn đề trên là công việc cần thiết, quan trọng giúp các lãnh đạo, cán bộ ngành bưu chính viễn thông và các cơ quan ban ngành có liên quan điều hành và quản lý tốt công tác của đơn vị đạt hiệu quả cao. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách "Luật Bưu Chính Năm 2010 - Cẩm Nang Nghiệp Vụ Ngành Bưu Chính Viễn Thông"

100 CHÂN DUNG DOANH NHÂN NỔI BẬT - HÀNH TRÌNH ĐẾN NHỮNG ƯỚC MƠ VÀ BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
Mã sách: 13170  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ

Nội dung cuốn sách là nguồn tư liệu quý để các doanh nhân học tập, trao đổi kinh nghiệm, tránh được những sai lầm không đáng có trong sự nghiệp kinh doanh

HƯỚNG DẪN VỀ LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ, QUYẾT TOÁN THU CHI VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
Mã sách: 13169  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ

Để giúp cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị, ban ngành kịp thời nắm bắt những vấn đề trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách Hướng Dẫn Về Lập, Quản Lý, Sử Dụng Kinh Phí, Quyết Toán Thu Chi Và Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước năm 2011.

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO LÃNH ĐẠO NGÀNH NGÂN HÀNG
Mã sách: 13168  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ

Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Những Vấn Đề Cốt Yếu Dành Cho Lãnh Đạo Ngành Ngân Hàng

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ 835 CÂU GIẢI ĐÁP CHI TIẾT CÁC VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ
Mã sách: 13167  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ

Để cụ thể hóa nội dung các quy định mới về thuế hiện hành của nước ta, Nhà xuất bản Tài Chính đã xuất bản cuốn sách Hướng Dẫn Thi Hành Quản Lý Sử Dụng Hóa Đơn Bán Hàng, Cung Ứng Dịch Vụ Và 835 Câu Giải Đáp Chi Tiết Tất Cả Các Vướng Mắc Về Thuế.

Trang: 1 Trong tổng số 3 Trang
1 2 3  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com