Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NINH BÌNH 2015
Mã sách: 15607  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:450.000 đ

Niên giám thống kê Ninh Bình 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HẢI PHÒNG 2015 SÁCH MỚI PHÁT HÀNH NĂM 2016
Mã sách: 15606  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:350.000 đ

Niên giám thống kê Hải Phòng 2015 sách mới phát hành tháng 8/2016

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2015
Mã sách: 15605  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:350.000 đ

Niên giám thống kê Thành phố Hải Phòng 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2015 SÁCH MỚI 2016
Mã sách: 15604  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:450.000 đ

Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ QUẢNG NINH 2015
Mã sách: 15603  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:450.000 đ

Niên giám thống kê Quảng Ninh 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HÀ NAM 2015
Mã sách: 15602  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:450.000 đ

Niên giám thống kê Hà Nam 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ VĨNH PHÚC 2015 SÁCH MỚI PHÁT HÀNH NĂM 2016
Mã sách: 15601  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ

Niên giám thống kê Vĩnh Phúc 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HÀ NỘI 2015
Mã sách: 15600  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:450.000 đ

Niên giám thống kê Hà Nội 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ BẮC NINH 2015
Mã sách: 15599  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ

Niên giám thống kê Bắc Ninh 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HẢI DƯƠNG 2015
Mã sách: 15598  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ

Niên giám thống kê Hải Dương 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NAM ĐỊNH 2015
Mã sách: 15597  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ

Niên giám thống kê Nam Định 2015

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HÀ NỘI 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15596  
Tác giả: Cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:450.000 đ

Niên giám thống kê Hà Nội 2016 mới nhất (sách mới phát hành tháng 8/2016)

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15326  
Tác giả: Cục thống kê CầnThơ  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê thành phố Cần thơ năm 2014 mới nhất
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15325  
Tác giả: Cục thống kê Lâm Đồng  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2013 mới nhất
Sách mới phát hành tháng 8/2014
Liên hệ mua sách Hotline: 0983.545050 Hoặc 04.8589.8468
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2014
Mã sách: 15324  
Tác giả: Tổng cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê Đồng bằng sông Cửu Long 2014
Xin liên hệ : 04 85898468 Hoặc Hotline 0983.545050

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2013, SÁCH MỚI PHÁT HÀNH QUÝ III/2014
Mã sách: 15322  
Tác giả: Cục thống kê Hà Nội  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:550.000 đ
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2013 SÁCH MỚI PHÁT HÀNH QUÝ II/2014
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HÀ NỘI NĂM 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15321  
Tác giả: Cục thống kê Hà Nội  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:550.000 đ

Niên giám thống kê Hà Nội 2013 sách mới phát hành Quý II/2014

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê 63 tỉnh, thành phố (Các năm).

Xin liên hệ Hotline: 0983.545050 Hoặc 04.8589.8468

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ PHÚ YÊN PHÁT HÀNH NĂM 2014
Mã sách: 15308  
Tác giả: Cục Thống kê Phú Yên  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:350.000 đ
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN 2013 (SONG NGỮ VIỆT-ANH)/ PHU YEN STATISTICAL YEARBOOK 2013.
Sách mới phát hành Quý III/2014
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC XUẤT BẢN NĂM 2013 SONG NGỮ ANH VIỆT
Mã sách: 15307  
Tác giả: cục thống kê Bình Phước  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:350.000 đ
Niên giám thống kê bình phước xuất bản năm 2013 song ngữ Anh Việt
Sách mới phát hành Quý III/2014

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BẠC LIÊU 2013 SONG NGỮ ANH VIỆT
Mã sách: 15306  
Tác giả: Cục thống kê Bạc Liêu  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê tỉnh Bạc liêu 2013 song ngữ Anh Việt
Sách mới phát hành Quý III/2014
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH CAO BẰNG 2013 SONG NGỮ ANH VIỆT
Mã sách: 15305  
Tác giả: Cục Thống kê Cao Bằng  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng 2013 song ngữ Anh Việt
Sách mới phát hành Quý III/2014
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2014
Mã sách: 15304  
Tác giả: Cục Thống kê Tuyên Quang  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê tỉnh tuyên quang năm 2014
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ QUẢNG NINH 2013
Mã sách: 15303  
Tác giả: Cục Thống Kê tỉnh Quảng Ninh  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:350.000 đ
Niên giám thống kê Quảng Ninh 2013
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ CẢ NƯỚC 2013 XUẤT BẢN NĂM 2014
Mã sách: 15302  
Tác giả: Tổng cục Thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:550.000 đ
Niên giám thống kê cả nước 2013, sách mới phát hành Quý II/2014 (Tặng kèm file mềm)
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NGÃI 2013 (SONG NGỮ ANH VIỆT)
Mã sách: 15301  
Tác giả: Cục Thống kê Quảng Ngãi  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2013
(Song ngữ Anh Việt)
Sách mới phát hành Quý II/2014

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH SÓC TRĂNG 2013, SÁCH MỚI NHẤT (SONG NGỮ VIỆT-ANH)
Mã sách: 15300  
Tác giả: Cục Thống kê Sóc Trăng  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng 2013 (Song ngữ Việt-Anh)
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HÀ NAM 2013, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 15299  
Tác giả: Cục Thống kê Hà Nam  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê Hà Nam 2013
Sách mới phát hành Quý II/2014

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH TUYÊN QUANG 2013
Mã sách: 15298  
Tác giả: Cục Thống kê Tuyên Quang  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang 2013
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH CAO BẰNG 2013
Mã sách: 15297  
Tác giả: Cục Thống kê Cao Bằng  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:340.000 đ
Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng 2013
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NINH 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15296  
Tác giả: Cục Thống kê Quảng Ninh  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:350.000 đ
Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2013
Sách mới phát hành Quý II/2014

Trang: 1 Trong tổng số 7 Trang
1 2 3 4 5 6 ...  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com