Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2017
Mã sách: 15692  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2017

SÁCH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15419  
Tác giả: UBNDTP Hà Nội  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:325.000 đ
đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2016 mới nhất
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2013, ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG HÀ NỘI NĂM 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 14863  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:398.000 đ
ĐƠN GIÁ TRONG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2013
CÁC BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN, MỚI NHẤT, CÁC BỘ ĐỊNH MỨC XD CƠ BẢN 2013
Mã sách: 14307  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:995.000 đ
SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NĂM 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 14306  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:325.000 đ
Sổ tay xây dựng công trình, công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình năm 2013, mới nhất
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, NĂM 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 14304  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ
hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, năm 2013, mới nhất
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, NĂM 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 14305  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ
Quy định mới nhất cấp giấy phép xây dựng, năm 2013, mới nhất
TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG MỚI NHẤT 2013
Mã sách: 13480  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:450.000 đ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng các công trình giao thông mới nhất 2013

LẬP THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH KHẢO SÁT ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Mã sách: 13437  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:298.000 đ
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2011
Mã sách: 13435  
Tác giả: Khải Nguyên  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:295.000 đ

"Hướng dẫn chi tiết về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai  2011"
Bao gồm các văn bản quan trọng về những vấn đề nêu trên nhằm giải quyết những bất cập trong quản lý và sử dụng đất đai, nhà ở

TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2011
Mã sách: 13434  
Tác giả: Bộ NN và PT Nông thôn  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:298.000 đ

Nội dung cuốn sách "TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2010" gồm 12 phần:

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - ẤN BẢN MỚI NHẤT (TRỌN BỘ 3 QUYỂN)
Mã sách: 13410  
Tác giả: Bộ giaot hông vận tải  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:1.350.000 đ

"Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng các công trình giao thông"

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC THI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2011, LUAT BAO VE MOI TRUONG 2011
Mã sách: 13406  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ

“HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC THI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2011
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ, CHẤT THẢI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG”.


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI LUẬT NHÀ Ở 2011 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ, MIỄN, GIẢM THUẾ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2011, GIA DAT, CAP GIAY CHUNG NHAN LUAT DAT DAI, LUAT DAT DAI MOI NHAT
Mã sách: 13284  
Tác giả: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ

Hướng dẫn mới nhất thi hành Luật đất đai, nhà ở 2011 - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, miễn, giảm thuế đất, tiền sử dụng đất 2011

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, SUẤT VỐN ĐẦU TƯ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 2011
Mã sách: 13278  
Tác giả: Bộ Xây Dựng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng, suất vốn đầu tư và quy định mới nhất về chất lượng công trình, chi phí quản lý dự án, báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu
LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THU TIÊNỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2012
Mã sách: 13277  
Tác giả: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:316.000 đ

Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Thuế Sử dụng Đất Phi Nông nghiệp Và Quy định Mới Nhất Về thu tiền sử dụng đất 2012

GIÁO ÁN THAM KHẢO - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3 - 4 TUỔI
Mã sách: 6123  
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hạnh  
Nhà xuất bản: Hà Nội  
Giá bìa:20.000 đ
Để giúp cho việc triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới, bộ giáo án tham khảo của Chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo với các hoạt động cụ thể như hoạt động thể dục, hoạt động môi trường xung quanh, hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN MẦM NON - THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TRẺ 5 - 6 TUỔI
Mã sách: 6122  
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Lết  
Nhà xuất bản: Hải Phòng  
Giá bìa:20.000 đ

Từ năm học 2009 - 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai áp dụng Chương trình giáo dục mầm non mới, chủ trương về việc chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, đào tạo bồi dưỡng giáo viên (GV), tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện khác để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

GIÁO ÁN MẦM NON - HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH
Mã sách: 6120  
Tác giả: Lê Thị Minh Thanh, Tạ Thị Mỹ Đức  
Nhà xuất bản: Hà Nội  
Giá bìa:22.000 đ

Nội dung Chương trình giáo dục mầm mon mới có nhiều đổi mới, cả về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy hướng đến sự phát triển toàn diện, liên tục của trẻ; đảm bảo đáp ứng đa dạng cho các vùng miền và đối tượng trẻ.

GIÁO ÁN MẦM NON - HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC
Mã sách: 6119  
Tác giả: Đồng Thanh Quang, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  
Nhà xuất bản: Hà Nội  
Giá bìa:22.000 đ

Đây là căn cứ để triển khai, chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, là căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện khác để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

GIÁO ÁN MẦM NON - HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN HOC
Mã sách: 6118  
Tác giả: Đào Quang Tám, Nguyễn Thị Kim Thanh  
Nhà xuất bản: Hà Nội  
Giá bìa:15.000 đ
Sách Giáo án mầm non - Hoạt động làm quen với toán học, với những bài soạn được chuẩn bị đề cương một cách chu đáo, chúng tôi mong muốn gửi đến các thầy cô giáo, các em học sinh những kiến thức cần thiết và hữu ích nhất trong việc dạy và học.
GIÁO ÁN MẦM NON - HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Mã sách: 6116  
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Lết  
Nhà xuất bản: Hà Nội  
Giá bìa:18.000 đ

Việc xây dựng và triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng tích hợp các nội dung chăm sóc, giáo dục theo chủ điểm, tổ chức các hoạt động cho trẻ, đặc biệt là hoạt động vui chơi, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lí lứa tuổi, yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

GIÁO ÁN MẦM NON - HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
Mã sách: 6115  
Tác giả: Vũ Tuấn Anh, Trần Thị Thu Dung  
Nhà xuất bản: Hà Nội  
Giá bìa:25.000 đ

Nội dung chương trình giáo dục mầm mon mới sẽ có nhiều đổi mới, cả về chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy hướng đến phát triển toàn diện, liên tục của trẻ và đảm bảo sự đáp ứng đa dạng vùng miền và đối tượng trẻ.
Việc xây dựng và triển khai chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng tích hợp các nội dung chăm sóc, giáo dục theo chủ điểm, tổ chức các hoạt động cho trẻ, đặc biệt các hoạt động vui chơi, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com