Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
SỔ TAY CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2017
Mã sách: 15677  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 280.000 đ
Sổ tay công chức, viên chức 2017 - Quy định về chế độ chính sách, quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức viên chức
GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15565  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Giải đáp các tình huống mới nhất về nghiệp vụ đấu thầu trong xây dựng cơ bản 2016 mới nhất
QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN,ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 2016
Mã sách: 15564  
Tác giả: Nguyễn Đình Hùng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Quy định về cấp phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt dự án,đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý dự án 2016
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15252  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ

Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu 2014 mới nhất

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở NĂM 2014
Mã sách: 15240  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Hướng dẫn thi hành Luật đất đai, nhà ở Năm 2014
LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2014
Mã sách: 15204  
Tác giả: NTG  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:325.000 đ

Luật đất đai năm 2014

LUẬT ĐẤU THẦU 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15203  
Tác giả: NTG  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Luật đấu thầu 2015 mới nhất
450 CÂU HỎI DÙNG CHO SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 2018 NHẤT
Mã sách: 14865  
Tác giả: Bộ giao thông vận tải  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:33.000 đ
Giá bán: 24.750 đ
450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 2018 mới nhất

CẨM NANG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHÀ Ở - 405 TÌNH HUỐNG XỬ LÝ NHỮNG VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP
Mã sách: 14814  
Tác giả: Nông nghiệp  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:325.000 đ
Cẩm nang công tác quản lý đất đai nhà ở - 405 tình huống xử lý những vướng mắc thường gặp trong lĩnh vực bồi thường, hỗ tợ tái định cư, bán đấu giá quyền sử dụng đất và công tác quản lý xây dựng phát triễn quỹ đất 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050


TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Mã sách: 14701  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT NGÂN HÀNG - LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG 2012
Mã sách: 13836  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC THI LUẬT NGÂN HÀNG – LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ NHỮNG QUYẾT SÁCH NHẰM ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2012.

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2011
Mã sách: 13654  
Tác giả: Thạc sỹ luật Đoàn Tấn Minh  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2011
(BÌNH LUẬN THEO TÀI LIỆU MỚI NHẤT NĂM 2011)
SỔ TAY CÁN BỘ TƯ PHÁP – TUYỂN TẬP 350 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP
Mã sách: 13584  
Tác giả: Bộ tư pháp  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ

SỔ TAY CÁN BỘ TƯ PHÁP – TUYỂN TẬP 350 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2011, BỘ LUẬT DÂN SỰ MỚI NHẤT NĂM 2011
Mã sách: 13479  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ, KINH TẾ, LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2011
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2011, LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2011
Mã sách: 13471  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:328.000 đ

Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của công dân, TS Trần Minh Hưởng cùng tập thể tác giả đã biên soạn cuốn sách "Bình luận khoa học luật thi hành án hình sự và các quy định mới nhất về thi hành án hình sự 2011". Cuốn sách được trình bày dưới dạng chuyên khảo, với 5 phần chính:

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2013, BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 13470  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Bộ luật hình sự 2013, bình luận khoa học bộ luật hình sự việt nam 2013 mới nhất
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2011 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2011
Mã sách: 13469  
Tác giả: L.G Quốc Huy  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

“BỘ LUẬT HÌNH SỰ PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, ÁN PHẠT TÙ, ĐẶC XÁ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNGNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT 2011”.

HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2011
Mã sách: 13468  
Tác giả: Thùy Linh, Việt Trinh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ

“HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2011”.

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT 2013, TRỌN BỘ 2 TẬP
Mã sách: 13346  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:748.000 đ

Bình luận khoa học bộ luật hình sự mới nhất 2013, trọn bộ 2 tập

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp Luật Hình sự, TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự".

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2012, MỚI NHẤT TẬP 2
Mã sách: 13345  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:350.000 đ

Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2013, mới nhất tập 2
TẬP 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2013 – Giá:350.000đ


BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) NĂM 2013
Mã sách: 13276  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Pháp Luật Hình sự là một công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước để đấu tranh phòng và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước
CD LUYỆN THI TIẾNG ANH (LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐH, CĐ)
Mã sách: 2681  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:70.000 đ

Chức năng chính của phần mềm Luyện thi tiếng Anh là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm môn tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông theo đúng chương trình và cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

CD LUYỆN THI VẬT LÝ ( LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐH, CĐ)
Mã sách: 2680  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:70.000 đ

Chức năng chính của phần mềm Luyện thi Vật Lý là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm môn Vật Lý dành cho học sinh phổ thông theo đúng chương trình và cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

CD LUYỆN THI HÓA HỌC (LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐH, CĐ)
Mã sách: 2679  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:70.000 đ

Chức năng chính của phần mềm Luyện thi Hoá Học là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm môn Hóa Học dành cho học sinh phổ thông theo đúng chương trình và cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

CD PHẦN MỀN KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN TOÁN 12
Mã sách: 2678  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:60.000 đ

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 12 (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận). Bộ câu hỏi đã được nạp sẵn trong CSDL và phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa chính thức của môn học.

CD PHẦN MỀM KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN VẬT LÝ 12
Mã sách: 2677  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:60.000 đ

Bộ câu hỏi đã được nạp sẵn trong CSDL và phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa chính thức của môn học. Các thầy cô giáo có thể sử dụng ngay bộ CSDL này để kiến tạo các đề kiểm tra kiến thức cho học sinh. Học sinh có thể sử dụng ngay phần mềm để ôn luyện và kiểm tra kiến thức của mình theo các chủ đề của môn học.

CD PHẦN MỀM KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN ĐỊA LÝ 12
Mã sách: 2676  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:60.000 đ

Bộ câu hỏi đã được nạp sẵn trong CSDL và phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa chính thức của môn học. Các thầy cô giáo có thể sử dụng ngay bộ CSDL này để kiến tạo các đề kiểm tra kiến thức cho học sinh. Học sinh có thể sử dụng ngay phần mềm để ôn luyện và kiểm tra kiến thức của mình theo các chủ đề của môn học. 

CD PHẦN MỀM LUYỆN THI HÓA HỌC - DÙNG CHO HỌC SINH ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Mã sách: 2503  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:70.000 đ

Chức năng chính của phần mềm Luyện thi Hoá Học là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm môn Hóa Học dành cho học sinh phổ thông theo đúng chương trình và cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Tất cả các đề kiểm tra đều do phần mềm tự động sinh ra từ một ngân hàng câu hỏi lớn, theo đúng cấu trúc chương trình và mẫu đề thi chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

CD LUYỆN THI SINH HỌC - DÙNG CHO HỌC SINH ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Mã sách: 2492  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:70.000 đ

Chức năng chính của phần mềm Luyện thi Sinh Học là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm môn Sinh học dành cho học sinh phổ thông theo đúng chương trình và cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Tất cả các đề kiểm tra đều do phần mềm tự động sinh ra từ một ngân hàng câu hỏi lớn, theo đúng cấu trúc chương trình và mẫu đề thi chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

CD 7 NĂM TIN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG
Mã sách: 2490  
Tác giả: ShoolNet  
Nhà xuất bản: Schoolnet  
Giá bìa:55.000 đ

Đây là CDROM phát hành thường kỳ của Hội Tin học Việt Nam tuyển tập tất cả các bài viết và nội dung chính của 83 tập Tin học Nhà trường từ số đầu tiên phát hành năm 1999.
Điểm đặc biệt rất lớn của lần phát hành này là CDROM sẽ được in trên dây chuyền công nghệ sản xuất bạch kim với chất lượng cao với kỹ thuật mới không cho phép sao chép trong các ổ đĩa CDWRITER bình thường.

Trang: 1 Trong tổng số 2 Trang
1 2  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com