Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN KHẢO SÁT NĂM 2017
Mã sách: 15757  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 280.000 đ
Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát năm 2017
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG 2017
Mã sách: 15756  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 280.000 đ
Định mức dự toán xây dựng công trình 2017 – Phần xây dựng
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2017
Mã sách: 15690  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
Định mức dự toán xây dựng công trình 2017
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2017
Mã sách: 15689  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Định mức dự toán xây dựng công trình 2017
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN 2017
Mã sách: 15688  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
Nghiệp vụ quản lý dự án 2017
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 2017
Mã sách: 15687  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:350.000 đ
Nghiệp vụ đấu thầu 2017
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2016
Mã sách: 15493  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:385.000 đ
Giá bán: 308.000 đ
định mức dự toán xây dựng công trình 2016
QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15467  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Quy định mới về quản lý dự án xây dựng công trình 2015 mới nhất
QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15466  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 2015 mới nhất
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15465  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
QUY ÐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ÐẤU THẦU, LẬP HỒ SÕ MỜI THẦU, HỒ SÕ YÊU CẦU DỊCH VỤ TÝ VẤN 2015

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU,LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU 2015
Mã sách: 15464  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:335.000 đ
Hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu,lập hồ sơ mời thầu  2015
CẨM NANG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHÀ Ở 2015
Mã sách: 15463  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý xây dựng nhà ở - Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí xây dựng công trình 2015.
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2015
Mã sách: 15462  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:350.000 đ
 Những quy định mới về chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình 2015

GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014
Mã sách: 15257  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Giải đáp các tình huống quan trọng thường gặp trong đầu tư xây dựng công trình 2014
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15256  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁ ĐẤT, THUÊ ĐẤT, THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ NĂM 2014
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI, GIÁ ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15255  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:310.000 đ
Quy định mới nhất thi hành luật đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước (thực hiện từ 01/7/2014)
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014 - PHẦN LẮP ĐẶT
Mã sách: 15251  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 - Phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, thu gom xử lý chất thải rắn duy trì cây xanh đô thị duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014 (PHẦN XÂY DỰNG)
Mã sách: 15250  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG 2014 MỚI NHẤT
Trong quá trình biên soạn đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây Dựng với Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết Định 1091/QĐ-BXD và Quyết Định 1776/QĐ-BXD để bạn đọc tiện cho việc tra cứu áp dụng xây dựng "định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng".

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP, KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT 2013
Mã sách: 14891  
Tác giả: Nhie  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP, KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT 2013
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM 2013
Mã sách: 14873  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:32.500 đ

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt nam 2013
Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Điện thoại: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050 

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 14864  
Tác giả: UBND TP Hà Nội  
Nhà xuất bản: Thanh niên  
Giá bìa:398.000 đ
Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội 2013, mới nhất
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2013
Mã sách: 14820  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Hệ thống Tiêu chuẩn xây dựng việt nam năm 2013
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ,HƯỚNG DẨN MỚI NHẤT VỀ GIẤY PHÉP, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14763  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

765 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT QUY HOẠCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CUỐN 3)
Mã sách: 14343  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

765 Tình Huống Giải Đáp Về Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần khảo sát Quy Hoạch, Quản Lý Dự Án, Tư Vấn Đầu Tư Và Sửa Chữa Công Trình Xây Dựng (Cuốn 3)

830 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN, TRẠM BIẾN ÁP, THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC (QUYỂN 4)
Mã sách: 14342  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
830 Tình Huống Giải đáp Về Định mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình -Phần Quản Lý Đô Thị, Xây Lắp Đường Dây Tải Điện, Trạm Biến Áp, Thủy Lợi, Thủy Điện Và Các Công Tác Khác  (quyển 4)
685 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG (CUỐN 2)
Mã sách: 14341  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
685 Tình Huống Giải đáp Về Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Kỹ Thuật Xây Dựng, Lắp Đặt Các Thiết Bị Công Trình Và Phương Pháp Xác Định Chỉ Số Giá Xây Dựng (Cuốn 2)
810 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (CUỐN 1)
Mã sách: 14340  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Xây dựng  
Giá bìa:325.000 đ
810 Tình Huống Giải đáp Về Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng (Cuốn 1)
SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 2012
Mã sách: 14276  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:325.000 đ
SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ TOÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở 2012, DỰ TOÁN XÂY DỰNG NHÀ, ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012, MỚI NHẤT NĂM 2012
Mã sách: 14182  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:995.000 đ
Bộ định mức dự toán xây dựng 2012, đơn giá xây dựng, định mức xây dựng 2012 mới nhất (trọn bộ 3 tập)
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 - PHẦN XÂY DỰNG
Mã sách: 14096  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:385.000 đ
Định mức dự toán xây dựng công trình  2012- Phần xây dựng
Trang: 1 Trong tổng số 3 Trang
1 2 3  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com