Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC - NXB TÀI CHÍNH
Mã sách: 15355  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:290.000 đ

Giới thiệu bộ sách chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Nhà xuất bản Tài chính phát hành

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
Mã sách: 15352  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:290.000 đ
Giá bán: 261.000 đ
 Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Xin liên hệ Hotline: 0983.545050 Hoặc 04.8589.8468
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HƯỚNG DẪN GHI SỔ KẾ TOÁN THEO CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN, BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14888  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp - Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012
Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Hotline : 0983 54 5050 Điện thoại: 04 8589.8468 
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14887  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ

Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2013 mới nhất

Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Hotline : 0983 54 5050 Điện thoại: 04 8589.8468 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN VÀ ĐƠN VỊ KHÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
Mã sách: 14886  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:320.000 đ
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng đơn vị hành chính sự  nghiệp 2013
Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Hotline : 0983 54 5050 Điện thoại: 04 8589.8468
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN, THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
Mã sách: 14885  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:317.000 đ

Hướng dẫn mới nhất về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thi đua - khen thưởng và kỷ luật trong đơn vị hành chính sự nghiệp 2013

Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Hotline : 0983 54 5050 Điện thoại: 04 8589.8468

LUẬT KẾ TOÁN 2015 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 14775  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

Luật kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2013 VỀ CẤP, ĐỔI CHỦ QUYỀN ĐĂNG KÝ XE, GIẤY PHÉP LÁI XE VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mã sách: 14689  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:70.000 đ

Hướng Dẫn Mới Thi Hành Luật Giao Thông Đường Bộ 2013 Về Cấp, Đổi Chủ Quyền Đăng Ký Xe, Giấy Phép Lái Xe Và Mức Xử Phạt Vi Phạm An Toàn Giao Thông Đường Bộ

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT XÂY DỰNG - LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mã sách: 14688  
Tác giả: Hoàng Anh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:70.000 đ

Hướng Dẫn Mới Thi Hành Luật Xây Dựng - Luật Đấu Thầu Và Các Quy Định Về Quản Lí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình 2013 mới nhất

799 CÁCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ KIỂM TOÁN
Mã sách: 13847  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ
Giới thiệu nội dung

799 CÁCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ, THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM TOÁN.

CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚINGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

THỂ THC VÀ KỸ THUÂT TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2012

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP
Mã sách: 13588  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
'Hướng Dẫn Hoàn Thiện Thể Chế Công Tác Quản Lý Công Chức Trong Điều Kiện Phát Triển Và Hội Nhập'
HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI - KINH TẾ - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Mã sách: 13587  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

'Hướng Dẫn Giải Quyết Những Vướng Mắc Về Công Tác Xã Hội - Kinh Tế - Quản Lý Tài Chính Dành Cho Chủ Tịch Xã, Phường, Thị Trấn'

TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP THỰC TẾ VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM – MẪU CHỨNG TỪ & PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ TÀI CHÍNH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
Mã sách: 13586  
Tác giả: Bộ Tài Chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP THỰC TẾ, VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM – MẪU CHỨNG TỪ & PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ TÀI CHÍNH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP


CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2012 THÔNG TƯ 138/2011/TT-BTC
Mã sách: 13583  
Tác giả: Bộ Tài Chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
NHỎ & VỪA SỬA ĐỔI BỔ SUNG ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2012)
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Mã sách: 13395  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:275.000 đ

Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT
Mã sách: 13393  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:295.000 đ
"Nội dung và hướng dẫn 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam"
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2011 MỚI NHẤT
Mã sách: 13391  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:299.000 đ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP & QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG, THU CHI TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ Mới Nhất 2011”

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH LUẬT KẾ TOÁN 2011 - CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, LUAT KE TOAN MOI NHAT
Mã sách: 13381  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:299.000 đ

Hướng Dẫn Mới Nhất Thi Hành Luật Kế Toán Chế Độ Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán 2011

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, HƯỚNG DẪN GHI SỔ KẾ TOÁN 2010-2011
Mã sách: 13380  
Tác giả: TS Phạm Huy Đoán  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:294.000 đ
"Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài tập và lập báo cáo tài chính 2010-2011"
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ 2011 - ẤN BẢN MỚI NHẤT
Mã sách: 13368  
Tác giả: TS Hà Thị Ngọc Hà  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ

Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán Thuế 2011 (Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Các Loại Thuế Khác; Hướng Dẫn Kê Khai, Quyết Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp)

HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 2011 (QUYỂN 1)
Mã sách: 13220  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:125.000 đ

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN SƠ ĐỒ KẾ TOÁN 2011 (QUYỂN 2)
Mã sách: 13219  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:125.000 đ

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ 2011 - CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ ƯU ĐÃI, GIA HẠN, MIỄN GIẢM, HOÀN THUẾ, PH/PHÁP XÁC ĐỊNH THUẾ, QUẢN LÝ IN & SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MIỄN GIẢM, HOÀN THUẾ
Mã sách: 13135  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2011

(Các quy định mới về chính sách ưu đãi, gia hạn, miễn giảm, hoàn thuế, quản lý, đăng ký, kê khai, phương pháp giao dịch điện tử, phương pháp xác định thuế, nghĩa vụ thuế, quản lý in, phát hành, sử dụng chứng từ hóa đơn và thanh tra kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế)

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, THUẾ 2011 TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Mã sách: 13125  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:299.000 đ

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  - Chế Độ Kế Toán, Kiểm Toán, Thuế 2011 trong các loại hình doanh nghiệp

02 CD SUPERTOTS 3
Mã sách: 1380  
Tác giả: Aleda Krause, Michelle Nagashima  
Nhà xuất bản: Long man  
Giá bìa:24.000 đ

CD SuperTots 3 gồm 02 CD, là bài nghe đi kèm với cuốn sách Supertots 3 Student book và Activity book.

Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com