Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15459  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Luật Ngân sách nhà nước 2015 mới nhất
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15458  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Luật ngân sách nhà nước 2015 mới nhất
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15457  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Luật kiểm toán nhà nước năm 2015 mới nhất
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15429  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Trong Xây Dựng và quản lý chất lượng công trình 2015 mới nhất

CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15428  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Giá bán: 301.500 đ
Chính Sách Tăng Lương Tối Thiểu Năm 2015 mới nhất
LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Mã sách: 15427  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:335.000 đ
Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
QUY CHUẨN LẮP ĐẶT ĐIỆN, NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ MẪU HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15424  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ

Quy Chuẩn Lắp Đặt Điện, Nhà Ở, Công Trình Công Cộng, Định Mức Chi Phí Quản Lý Dự án và mẫu hợp đồng trong xây dựng 2015 mới nhất

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU, LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15423  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU, LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 2015 MỚI NHẤT

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ - MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Mã sách: 15422  
Tác giả: Thùy Linh, Việt Trinh  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:335.000 đ
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ - MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
TRA CỨU 555 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15421  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ

Tra cứu 555 tình huống quan trọng về nghiệp vụ công đoàn dành cho chủ tịch công đoàn các cấp 2015 mới nhất

SỔ TAY CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 2015- HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
Mã sách: 15420  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Sổ tay công chức viên chức 2015- Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC - LUẬT VIÊN CHỨC 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15320  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Luật cán bộ công chức - luật viên chức  2014 mới nhất
Liên hệ mua hàng: Hotline: 0983.54.50.50 - 04 66.55.4971
LUẬT TIẾP CÔNG DÂN QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HCSN 2014
Mã sách: 15319  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Dân trí  
Giá bìa:335.000 đ
Luật tiếp công dân quy trình tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan đơn vị HCSN 2014
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15318  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Giá bán: 292.500 đ

Quản Trị Doanh Nghiệp Và Chế Độ Quản Lý Sử Dụng Khấu Hao tài sản cố định trong doanh nghiệp 2014 mới nhất
Liên hệ mua sách Hotline: 0983.545050 Hoặc 04.8589.8468
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc

NHỮNG ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI, THỰC HIỆN TỪ 01/7/2014
Mã sách: 15274  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:328.000 đ
Chính sách đất đai 2014 và những điểm mới quan trọng trong Luật Đất đai, thực hiện từ 01/7/2014
CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2014, HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ MỚI NHẤT
Mã sách: 15273  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:378.000 đ
“Chính sách thuế mới 2014, hướng dẫn mới nhất thi hành Luật Quản lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn”.

HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC 2014 TẬP 2
Mã sách: 15272  
Tác giả: Vũ Thị Kim Thanh  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:348.000 đ
Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, giao thông, môi trường, an ninh, trật tự

HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15271  
Tác giả: Vũ Thị Kim Thanh  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:348.000 đ
Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thương mại, thuế, hóa đơn, kế toán, kiểm toán, quản lý thị trường, xây dựng, hải quan
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT 2014
Mã sách: 15270  
Tác giả: Bộ tài nguyên môi trường  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:335.000 đ
Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2014
Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Hotline : 0983 54 5050 Điện thoại: 04 8589.8468
LUẬT KHIẾU NẠI - LUẬT TỐ CÁO - QUY TRÌNH THANH TRA TIẾP CÔNG DÂN 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15269  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ

Luật khiếu nại - Luật tố cáo - Quy trình thanh tra tiếp công dân & giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2014
Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Hotline : 0983 54 5050 
Điện thoại: 04 8589.8468 


CÂM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15239  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Câm nang đấu thầu mua sắm 2014 mới nhất
LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ & HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Mã sách: 15225  
Tác giả: Qúy Lâm - Kim Phượng  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:335.000 đ
Giá bán: 301.500 đ
Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2014 và hýớng dẫn chi tiết về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng ( áp dụng từ 1-7-2014)
LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII & TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ( ÁP DỤNG 1/7/2014)
Mã sách: 15224  
Tác giả: Qúy Lâm - Kim Phượng  
Nhà xuất bản: Dân trí  
Giá bìa:335.000 đ
LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII & TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ( ÁP DỤNG 1/7/2014)
ỨNG DỤNG BINH PHÁP TÔN TỬ TRONG KINH DOANH
Mã sách: 15050  
Tác giả: Kim Thư, Quý Long  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15041  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:330.000 đ
Luật Cán bộ, công chức viên chức và chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050 
LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15020  
Tác giả: Thùy Linh - Việt Trinh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Luật phòng chống tham nhũng 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15019  
Tác giả: Thùy Linh - Việt Trinh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Hướng dẫn chi tiết thi hành luật khiếu nại, luật tố cáo
Quy rình giải quyết khiếu nại - tố cáo - tiếp công dân 2013
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA 19.6.2013
Mã sách: 14947  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA 19.6.2013
BÌNH LUẬN LUẬT ĐẶC XÁ 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14946  
Tác giả: Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Ngọc Anh  
Nhà xuất bản: Tư pháp  
Giá bìa:95.000 đ
Bình luận luật đặc xá 2013 mới nhất
QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH DÀNH CHO LĨNH VỰC GIAO THÔNG 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14838  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Quy Định Mới Về Sửa Đổi Bổ Sung Xử Phạt Hành Chính Dành Cho Lĩnh Vực Giao Thông 2013 mới nhất
Trang: 1 Trong tổng số 5 Trang
1 2 3 ...  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com