Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 XUẤT BẢN NĂM 2016
Mã sách: 15572  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:385.000 đ
Giá bán: 346.500 đ
bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015 xuất bản năm 2016
BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT TỐT TỤNG HÀNH CHÍNH 2015 ÁP DỤNG NĂM 2016
Mã sách: 15571  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:385.000 đ
Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính 2015 áp dụng năm 2016
CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15182  
Tác giả: TS Đỗ Đức Hồng Hà  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:250.000 đ
Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự Việt Nam 2013 mới nhất
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Mã sách: 15150  
Tác giả: Quốc Huy (Hệ thống hóa)  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:27.000 đ
Luật Phòng, Chống Thiên Tai
LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Mã sách: 15149  
Tác giả: Hoàng Anh (Hệ thống hóa)  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:25.000 đ
Luật Công Đoàn Việt Nam
LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Mã sách: 15148  
Tác giả: Nhiều Tác Giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:25.000 đ
Luật Khiếu Nại, Tố Cáo
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mã sách: 15147  
Tác giả: Quốc Huy (Hệ thống hóa)  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:54.000 đ
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ngày xuất bản : Tháng 10-2013
DOWLOAD BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14848  
Tác giả: PGS.TS Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Dowload Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2013 mới nhất
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14760  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2013 mới nhất
LUẬT THANH TRA MỚI NHẤT 2013
Mã sách: 14538  
Tác giả: Quý Long - Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Luật thanh tra mới nhất 2013
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2013 MỚI NHẤT TẬP 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Mã sách: 14476  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:350.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật hình sự  2013 mới nhất Tập 2: Những Quy Định Mới Nhất Hướng Dẫn Thực Hiện Bộ Luật Hình Sự
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14322  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật hình sự mới nhất 2013, sách vừa phát hành 2013
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 13990  
Tác giả: Thạc Sĩ Đinh Thế Hưng, TS Trần Văn Biên  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2012, sách mới nhất
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 13989  
Tác giả: GS TS Võ Khánh Vinh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hòa XHXN Việt Nam, BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2012, MỚI NHẤT
LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2012, LUẬT KHIẾU NẠI - TỐ CÁO - TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2012
Mã sách: 13871  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

LUT KHIU NI, LUT T CÁO, LUT T TNG HÀNH CHÍNH 2012

QUY TRÌNH  TIP CÔNG DÂN VÀ GII QUYT KHIU NI T CÁO.

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 13621  
Tác giả: T.S Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2013, mới xuất bản 2013

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2013, BO LUAT HINH SU MOI NHAT 2013, BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH 2013 (TRỌN BỘ 2 TẬP)
Mã sách: 13358  
Tác giả: Trần Minh Hưởng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:748.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2013 mới nhất trọn bộ 2 tập
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

THỰC TIỂN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ (NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN)
Mã sách: 12013  
Tác giả: Đinh Văn Quế  
Nhà xuất bản: Phương Đông  
Giá bìa:53.000 đ

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21-12-1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2000 và được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19-6-2009.

TÌM HIỂU TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
Mã sách: 12008  
Tác giả: Đinh Văn Quế  
Nhà xuất bản: Phương Đông  
Giá bìa:12.000 đ

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21-12-1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2000 và được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1999 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19-6-2009.

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2012 , TẬP 2 MỚI NHẤT
Mã sách: 11106  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:350.000 đ

Những quy định mới nhất hướng dẫn thực hiện bộ luật hình sự 2012 , tập 2 mới nhất

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2013, TẬP 1 SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 11105  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:398.000 đ

Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự.

 GIÁO TRÌNH LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (PHẦN CÁC TỘI PHẠM)
Mã sách: 8590  
Tác giả: Lê Cảm  
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội  
Giá bìa:82.000 đ

Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) được biên soạn mới trên cơ sở kế thừa Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần riêng) của trường ĐHKHXH &NV thuộc ĐHQGHN. Giáo trình đảm bảo sự kết hợp giữa tính khoa học với tính có căn cứ theo quy định của PLHS thực định, có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn áp dụng chúng

 GIÁO TRÌNH LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (PHẦN CHUNG)
Mã sách: 8589  
Tác giả: Lê Cảm  
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội  
Giá bìa:54.800 đ

Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung) được biên soạn mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự Việt Nam cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua cùng quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mã sách: 7570  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:20.000 đ

Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua cùng quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - QUYỂN 2 (PHẦN CÁC TỘI PHẠM)
Mã sách: 7555  
Tác giả: Tiến sĩ Phạm Văn Beo  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:112.000 đ

Bộ luật hình sự có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bộ luật hình sự là công cụ sắc bén và hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần duy trì trất tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế,

LUẬT HÌNH SỰ VIÊT NAM - QUYỂN 1 (PHẦN CHUNG)
Mã sách: 7554  
Tác giả: Tiến sĩ Phạm Văn Beo  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:90.000 đ

Cuốn sách Luật hình sự Việt Nam (sách tham khảo) của Tiến sĩ Phạm Văn Beo gồm hai cuốn (Quyển 1: Luật hình sự Việt Nam - Phần chung; Quyển 2: Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm).

NGUYÊN TẮC NHÂN ĐẠO TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
Mã sách: 2542  
Tác giả: Hồ Sỹ Sơn  
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội  
Giá bìa:48.000 đ

Cuốn sách "Nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự Việt Nam" kết hợp nhuần nhuyễn trong một tổng thể phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể, tác giả đã phân tích bản chất của nhân đạo, mối quan hệ giữa nhân đạo và pháp luật, nhân đạo với tính cách là nguyên tắc chung của pháp luật và nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự...

BỘ LUẬT HÌNH SỰ - LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01-01-2010)
Mã sách: 2302  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:43.000 đ

Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG NĂM 2009)
Mã sách: 687  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:30.000 đ

“Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được áp dụng như sau:
MỤC LỤC:
Chương 1: Điều khoản cơ bản
Chương 2:  Hiệu lực của Bộ Luật Hình sự
Chương 3: Tội phạm
....

Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com