Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNHS ÁCH CHI TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2015
Mã sách: 15478  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNHS ÁCH CHI TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2015
SỔ TAY PHÁP LUẬT DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
Mã sách: 15477  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
SỔ TAY PHÁP LUẬT DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
LUẬT ĐẤT ĐAI & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TỪ NĂM 2013-2015
Mã sách: 15476  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:335.000 đ
LUẬT ĐẤT ĐAI & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TỪ NĂM 2013-2015
TUYỂN CHỌN THAM KHẢO CÁC MẪU SOẠN VĂN BẢN VÀ MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP
Mã sách: 15475  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
TUYỂN CHỌN THAM KHẢO CÁC MẪU SOẠN VĂN BẢN VÀ MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15153  
Tác giả: Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:330.000 đ

Bộ Luật Lao Động - Luật Công Đoàn - Quy Định Mới Nhất Về Tiền Lương, Thù Lao Tiền Thưởng, Hợp Đồng Lao Động, Tranh Chấp Lao Động Bào Vệ Quyền, Lợi Ích Của Người Lao Động Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi Và An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/7/2013)

SỔ TAY TRA CỨU CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ,BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHI TRẢ BẢO HIỂM TRONG DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã sách: 15035  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Sổ tay tra cứu các chế độ chính sách mới nhất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp và quy trình quản lý chi trả bảo hiểm trong doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT 2013
Mã sách: 15034  
Tác giả: Quốc hội khóa XIII  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ
Tra cứu luật bảo hiểm xã hội và hướng dẫn thi hành mới nhất 2013
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI , CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP,PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013
Mã sách: 15033  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Chế độ tiền lương mới , chính sách mới nhất về trợ cấp,phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức,người lao động năm 2013
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2013 , CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHỤ CẤP , TRỢ CẤP , BẢO HIỂM XÃ HỘI BẢO HIỂM Y TẾ , BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Mã sách: 15032  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Mức lương tối thiểu năm 2013 , chính sách mới về phụ cấp , trợ cấp , bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH VIỆT 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1.7.2013
Mã sách: 15031  
Tác giả: Quốc hội khóa XIII  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:350.000 đ
Bộ luật lao động 2013 hướng dẫn chi tiết thi hành mới nhất áp dụng ngày 1/7/2013
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘ, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT
Mã sách: 15030  
Tác giả: Quốc hội khóa XIII  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật lao động chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hộ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất
QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI CÁC NGUỒN THU TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013
Mã sách: 15029  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Quy chế tổ chức, quản lý thu chi tài chính và phân phối các nguồn thu trong tổ chức công đoàn 2013
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT SONG NGỮ VIỆT ANH
Mã sách: 15028  
Tác giả: Quốc hội khóa XIII  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:355.000 đ
Hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật lao động chính sách tiền lương chế độ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất song ngữ Việt Anh
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 2013
Mã sách: 14902  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

HỎI ĐÁP VỀ LUẬT THANH TRA
Mã sách: 14890  
Tác giả: Quốc Huy  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:30.000 đ
Hỏi Đáp Về Luật Thanh Tra 2013 mới nhất
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 - LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013
Mã sách: 14889  
Tác giả: Hoàng Anh (Hệ thống hóa)  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:36.000 đ
Bộ Luật Lao Động 2013 - Luật Công Đoàn 2013
KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14784  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Giải đáp các vấn đề quan trọng thường gặp trong hoạt động tổ chức công doàn và kỹ năng nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ công đoàn và chủ tịch công đoàn các cấp 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU 2013, NĂM 2013
Mã sách: 14598  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ

bộ luật lao động chính sách tăng lương tối thiểu 2013, năm 2013

CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH PHỤC VỤ VIỆC TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013
Mã sách: 14597  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH PHỤC VỤ VIỆC TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013
Mã sách: 14596  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013
LUẬT HỢP TÁC XÃ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14564  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2013

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ NHỮNG QUYỀN LỢI NGHĨA VỤ CỦA XÃ VIÊN

LUẬT LUẬT SƯ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14563  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành 2013 mới nhất
LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013
Mã sách: 14562  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

luật cán bộ công chức luật viên chức năm 2013


SÁCH PHÁP LUẬT, DANH MỤC SÁCH KẾ TOÁN 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 14156  
Tác giả: Tủ sách pháp luật  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:298.000 đ
Liên hệ mua sách: Hotline 0983.54.50.50 - hoặc 04.8589.8468 - giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc - có hoá đơn GTGT.
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ - CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ (THỰC HIỆN TỪ 01/05/2010)
Mã sách: 13261  
Tác giả: Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội.  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

Cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và Hệ thống thang bảng lương
Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp....

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2011
Mã sách: 13121  
Tác giả: Bộ lao động Thương binh xã hội  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2011
TĂNG LƯƠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2010 CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ MỚI NHẤT (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 - 01 - 2010), BO LUAT LAO DONG SUA DOI, BO LAO DONG
Mã sách: 13120  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:295.000 đ

TĂNG LƯƠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2010 CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ MỚI NHẤT (Áp Dụng Từ Ngày 01 - 01 - 2010)

254 CÂU HỎI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI & BẢO HIỂM Y TẾ MỚI NHẤT NĂM 2010 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2010
Mã sách: 13118  
Tác giả: Qúy Long ,Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ
"254 câu hỏi đáp tình huống về chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế mới nhất năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành "

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ, THẤT NGHIỆP, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2012
Mã sách: 12849  
Tác giả: Bộ lao động thương binh xã hội  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:328.000 đ
Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động 2012 (Áp dụng từ 1/5/2011)

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CÔNG ĐOÀN, XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH, VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Mã sách: 12801  
Tác giả: Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ

Đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, Quốc hội cũng đã thông qua Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật dạy nghề, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế...

Trang: 1 Trong tổng số 2 Trang
1 2  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com