Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
LUẬT ĐẤT ĐAI CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT 2016
Mã sách: 15581  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:350.000 đ

Luật đất đai các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2016

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ÁP DỤNG 15-8-2014
Mã sách: 15266  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Hotline : 0983 54 5050 Điện thoại: 04 8589.8468
LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2016 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/07/2016)
Mã sách: 15202  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Luật đấu thầu năm 2016
LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, THẨM ĐỊNH... NĂM 2014
Mã sách: 15198  
Tác giả: Bộ tài nguyên và môi trường  
Nhà xuất bản: Dân trí  
Giá bìa:325.000 đ
Luật đất đai và những quy định mới nhất về quản lý, thẩm định... năm 2014
HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14854  
Tác giả: Bộ tài nguyên môi trường  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI- NHÀ Ở - QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2012- 2020
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI LUẬT NHÀ Ở 2013
Mã sách: 14853  
Tác giả: Bộ tài nguyên môi trường  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI- NHÀ Ở - QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2012- 2020

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT XÂY DỰNG, LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mã sách: 14606  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:70.000 đ
Hướng dẫn mới thi hành luật xây dựng, luật đấu thầu và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Mã sách: 14502  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH - 2011
Mã sách: 14497  
Tác giả: Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ
Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp Và Quy Định Mới Nhất Về Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Xây Dựng, Thẩm Định, Ban Hành - 2011

 

SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012
Mã sách: 14482  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Thời đại  
Giá bìa:325.000 đ
SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG HÀ NỘI 2012, ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI NHẤT NĂM 2012
Mã sách: 13914  
Tác giả: Uỷ Ban nhân dân TP Hà Nội  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Đơn giá xây dựng Hà nội 2012, Đơn giá xây dựng công trình mới nhất năm 2012
“Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2012
- Phần xây dựng
- Phần khảo sát xây dựng
- Phần lắp đặt,
- Phần sửa chữa
- Bảng giá ca máy và thiết bị  thi công xây dựng công trình 2012"

CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG & NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2012
Mã sách: 13864  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Chỉ dẫn kỹ thuật Thi công & Nghiệm thu  công trình xây dựng 2012
550 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ, QUẢN LÝ DỰ ÁN, CHI PHÍ XÂY DỰNG, GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 2012
Mã sách: 13863  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
550 tình huống Giải đáp những vướng mắc về, quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình và thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng năm 2012
HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI , NHÀ Ở 2012
Mã sách: 13862  
Tác giả: Bộ tài nguyên môi trường  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đất đai , nhà ở , quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2012
HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, KINH DOANH VÀ THUẾ ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2012)
Mã sách: 13861  
Tác giả: Nxb Tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:299.000 đ
Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Quản Lý, Kinh Doanh Và Thuế Đối Với Đất Đai, Nhà Ở (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2012)
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2011 – CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG ĐẤU THẦU, XÂY DỰNG 2011
Mã sách: 13721  
Tác giả: Bộ xây dựng - Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2011 – CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG ĐẤU THẦU, XÂY DỰNG
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI LUẬT NHÀ Ở 2011 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ, MIỄN, GIẢM THUẾ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Mã sách: 13197  
Tác giả: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ

Luật đất đai là một trong những đạo luật lớn và quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam. Vừa qua đã có nhiều văn bản mới về lĩnh vực nói trên được ban hành như Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 181/2004/NĐ-CP…

HỆ THỐNG CÁC QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN MỚI NHẤT TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM
Mã sách: 13132  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:298.000 đ
HỆ THỐNG QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN MỚI NHẤT TRONG
NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM.
TUYỂN TẬP HỆ THỐNG CÁC BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN MỚI NHẤT 2010
Mã sách: 13131  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:645.000 đ

TUYỂN TẬP HỆ THỐNG CÁC BỘ ĐỊNH MỨC

XÂY DỰNG CƠ BẢN

LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI 2011
Mã sách: 12736  
Tác giả: Bộ tài nguyên môi trường  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Thuế Sử dụng Đất Phi Nông nghiệp Và Quy định Mới Nhất Về Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền VỚi Đất, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Xây Dựng, Thẩm Định, Ban Hành, Điều Chỉnh Bảng Giá Đất, Chỉ Số Đánh Giá Thị Trường Bất Động Sản 2011

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LĨNH VỰC NHÀ Ở, ĐẤT ĐAI VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2010
Mã sách: 11624  
Tác giả: Khải Nguyên  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:295.000 đ

Nhằm giúp các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, tổ chức kinh doanh nhà đất, nhà thầu xây dựng, người sử dụng nhà đất tiếp cận các quy định mới nhất hiện hành. Xin giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách "Những Quy Định Mới Nhất Về Lĩnh Vực Nhà Ở, Đất Đai và Kinh Doanh Bất Động Sản Năm 2010" gồm những phần sau:

 PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2001
Mã sách: 8736  
Tác giả: 0  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:14.000 đ

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X thông qua, gồm 6 chương, 39 điều, được áp dụng đối với những công trình thủy lợi đã xây dựng và được đưa vào khai thác.

 LUẬT XÂY DỰNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ, VẬT LIỆU VÀ TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG
Mã sách: 8735  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:95.000 đ

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc toàn văn Luật xây dựng với 9 chương, 123 điều cùng với 30 văn bản pháp luật ban hành từ tháng 2-2007 đến tháng 6-2008 quy định cụ thể về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quy định về quản lý vật liệu xây dựng và quy định về quản lý trật tự xây dựng.

 LUẬT XÂY DỰNG VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐẤU THẦU
Mã sách: 8732  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:75.000 đ

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP, ngày 18-4-2008 của Chính phủ; Nghị định 209/2004/NĐ-CP, ngày 16-12-2004 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung và 18 nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ và Bộ trưởng các bộ có liên quan ban hành từ tháng 4-2007 đến tháng 5-2008

 CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VỀ ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀN BÙ KHI THU HỒI ĐẤT
Mã sách: 8584  
Tác giả: 0  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:100.000 đ

Cuốn sách gồm có các nội dung sau:
1. Luật Đất đai năm 2003 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
2. Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (Trích phần Đất đai)
...

LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT XÂY DỰNG VÀ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Mã sách: 4533  
Tác giả: Biên tập: Phan Đức Hiếu  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:60.000 đ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năn 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về họat động xây dựng.

 

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ ĐỊNH GIÁ, THANH TRA, KIỂM TRA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN
Mã sách: 3852  
Tác giả: Nguyễn Văn Đáng  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:175.000 đ

Để kịp thời cung cấp những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn cơ bản và những quy định pháp luật mới nhất về đấu thầu ,quản lý đầu tư xây dựng ,Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách Nghiệp vụ đấu thầu quản lý, giám sát thi công và qui định pháp luật mới về định gíá, thanh tra, kiểm tra trong xây dựng cơ bản.

LUẬT ĐẤT ĐAI - LUẬT NHÀ Ở - LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN - BẢNG GIÁ ĐẤT 2008
Mã sách: 2916  
Tác giả: QH Nước CHXHCNVN  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:170.000 đ

Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản là những đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Vừa qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt các văn bản quan trọng như: Nghị định số 84/ 2007/ NĐ - CP ngày 25-5-2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, ĐẤU THẦU, ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ, LẬP DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - 2009
Mã sách: 2175  
Tác giả: Bộ Tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:296.000 đ

Để hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu đạt hiệu quả cao, đi vào nề nếp, huy động được nguồn lực của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật xây dựng; Luật đầu tư và Luật đấu thầu.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2010
Mã sách: 499  
Tác giả: Lao động  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:296.000 đ

Để tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện tốt các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: “Hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và những quy định mới nhất về đầu tư xây dựng cơ bản 2010”.

Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com