Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
Mã sách: 15707  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh  
Giá bìa:350.000 đ
LUẬT DƯỢC 2016 – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, ĐẤU THẦU, PHÂN PHỐI THUỐC
Mã sách: 15509  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Thế giới  
Giá bìa:350.000 đ
luật dược 2016 – quy định mới về quản lý, sử dụng, đấu thầu, phân phối thuốc – nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc.
CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NĂM 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15508  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh  
Giá bìa:350.000 đ
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LẬP HỒ SƠ XÂY DỰNG BẢNG LƯƠNG NĂM 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15507  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Hồ Sơ Xây Dựng Bảng Lương Năm 2016 mới nhất
LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15506  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh  
Giá bìa:395.000 đ
Luật Doanh Nghiệp Và Các Chính Sách Mới Về Hoạt Động Kinh Doanh 2016 mới nhất
Liên hệ mua hàng Hotline: 0983.545050 Hoặc 04.8589.8468
LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 MỚI NHẤT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
Mã sách: 14984  
Tác giả: Quốc hội khóa XIII  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Luật doanh nghiệp 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT 2013
Mã sách: 14983  
Tác giả: Quốc hội khóa XIII  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:325.000 đ

Luật doanh nghiệp 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2013

LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 MỚI NHẤT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 19/6/2013
Mã sách: 14924  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Luật doanh nghiệp 2013 mới nhất
Đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - BIỆN PHÁP HỮU HIẸU VÀ LỰA CHỌN TỐI ƯU QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14789  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Phân tích hoạt động kinh doanh - Biện pháp hữu hiẹu và lựa chọn tối ưu quyết định sự thành công trong doanh nghiệp 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

LUẬT DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 14788  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

Luật doanh nghiệp cổ phần 2013, mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 SÁCH MỚI NHẤT - CẨM NANG DÙNG CHO GIÁM ĐỐC VÀ NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Mã sách: 14138  
Tác giả: Luật doanh nghiệp  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2012, sách mới nhất
LUẬT THƯƠNG MẠI 2013, SÁCH MỚI NHẤT - CẨM NANG DÙNG CHO GIÁM ĐỐC VÀ NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Mã sách: 14137  
Tác giả: Luật doanh nghiệp  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Luật doanh nghiệp 2013, luật thương mại, luật đầu tư 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

LUẬT ĐẦU TƯ 2013, SÁCH MỚI NHẤT - CẨM NANG DÙNG CHO GIÁM ĐỐC VÀ NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Mã sách: 14136  
Tác giả: Luật doanh nghiệp  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
 Luật doanh nghiệp 2013, luật thương mại, luật đầu tư 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

LUẬT DOANH NGHIỆP 2013, SÁCH MỚI NHẤT - CẨM NANG DÙNG CHO GIÁM ĐỐC VÀ NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Mã sách: 14135  
Tác giả: Luật doanh nghiệp  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
 Luật doanh nghiệp 2013, mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

KỸ NĂNG MỀM TRONG QUẢN LÝ, KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC
Mã sách: 13983  
Tác giả: NXB  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

Nhằm giúp các lãnh đạo và doanh nghiệp có tài liệu tham khảo hữu ích trong tổ chức hoạt động kinh doanh cũng như hoạch định kế hoạch kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả, Nhà Xuất Bản Lao động xin giới thiệu quyển sách

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP QUY CHẾ BẢO LÃNH CHO VAY VỐN KINH DOANH & NHỮNG VẤN ĐỀ THIẾT YẾU CẦN BIẾT TONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2012
Mã sách: 13958  
Tác giả: Thuỳ Linh, Việt Trinh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Chính Sách Ưu Đãi Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp Quy Chế Bảo Lãnh Cho Vay Vốn Kinh Doanh & Những Vấn Đề Thiết Yếu Cần Biết Tong Hoạt Động Doanh Nghiệp 2012
LUẬT DOANH NGHIỆP - NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, THANH LÝ TÀI SẢN, THANH TRA, CỔ PHẦN HOÁ, DOANH THU, CHI PHÍ HỢP LÝ, HỢP LỆ, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Mã sách: 12887  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:296.000 đ
Luật doanh nghiệp - Những quy định mới nhất về thành lập, giải thể, phá sản, tổ chức, hoạt động, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh lý tài sản, thanh tra, cổ phần hoá, doanh thu, chi phí hợp lý, hợp lệ, phân phối lợi nhuận
CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã sách: 11553  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:298.000 đ
Cuốn sách gồm 7 phần:

Phần thứ nhất: Tài liệu dùng cho bồi dưỡng kế toán trưởng (Theo Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2007)
Phần thứ hai: Chế độ mới về quản lý, thanh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008
CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ (THỰC HIỆN TỪ 01/05/2009)
Mã sách: 11131  
Tác giả: Bộ Lao động thương binh và Xã hội  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ

Chế độ tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách đối với người lao động là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của đất nước và có liên quan chặt chẽ đến động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước

 CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM, THÔI VIỆC
Mã sách: 8617  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:52.000 đ

Do suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn, sản xuất sút kém, đình đốn, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đứng trước nguy cơ phá sản, người lao động bị mất việc làm thu nhập bị giảm sút, nhiều người bị thôi việc đã và đang diễn ra và còn tiếp tục trong năm 2009.

 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHIỆP, CHẾ XUẤT VÀ KINH TẾ
Mã sách: 8615  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:49.000 đ

Nhằm giúp bạn đọc có được những thông tin và văn bản pháp luật hiện hành về các lĩnh vực nêu trên, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc cuốn sách: "Quy định pháp luật về các khu công nghệ cao, công nghiệp, chế xuất và kinh tế".

 LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (SONG NGỮ VIỆT - ANH)
Mã sách: 8612  
Tác giả: 0  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:65.000 đ

Luật đấu thầu được Quốc hội Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006. Luật có 6 Chương và 77

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LẬP DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM; LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ NƯỚC ; LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN
Mã sách: 8604  
Tác giả: Bộ Tài Chính  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ

Nhằm giúp đỡ các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trong việc lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; ghi thu, chi theo đúng Mục lục ngân sách nhà nước; mua sắm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí và chi công tác phí, chi tiêu hội nghị, chế độ họp, lễ động thổ, khởi công, khánh thành công trình, kê khai tài sản,

LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Mã sách: 3799  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:136.000 đ

Nhằm giúp cho các daonh nghiệp và các cơ quan chức năng thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Luật, NXB Tài chính xuất bản cuốn "Luật Doanh Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn".

HỎI - ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Mã sách: 3156  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:24.000 đ
Cuốn sách gồm 124 câu hỏi - đáp, giúp bạn đọc nắm được những thông tin chính của chủ trương và biện pháp tổ chức thực hiện trong việc giám sát cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.
Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com