Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
BỘ LUẬT HÌNH SỰ - BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15049  
Tác giả: Quốc Huy (Hệ thống hóa)  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:90.000 đ
Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 66554971 Hotline : 093.222.5536
LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2014)
Mã sách: 15048  
Tác giả: Quốc Huy (Hệ thống hóa)  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:27.000 đ
Luật Khoa Học Và Công Nghệ (Có Hiệu Lực Từ 01/01/2014)
HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN CÔNG TÁC VĂN THƯ - 81 MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH MỚI VÀ THÔNG DỤNG
Mã sách: 15047  
Tác giả: Hoàng Anh (Hệ thống hóa)  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:60.000 đ
Hướng Dẫn Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Văn Thư - 81 Mẫu Văn Bản Hành Chính Mới Và Thông Dụng
Liên hệ mua sách: 04 66554971 Hotline : 093.222.5536
LUẬT VIÊN CHỨC - CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2011
Mã sách: 12717  
Tác giả: Bộ lao đọng - Thương binh xã hội  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:318.000 đ

"Luật viên chức - Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí, phương tiện đi lại 2011".

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU HỘI NGHỊ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ, TỰ CHỦ, THANH TRA, KIỂM TRA, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO NĂM 2011
Mã sách: 12716  
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:297.000 đ

Chế độ mới về công tác phí, tiếp khách, chi tiêu hội nghị, quản lý tài chính, thu và sử dụng học phí, tự chủ, thanh tra, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo 2011.

HIỆU TRƯỞNG LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC VÀ HỌC NĂM 2010 - 2011
Mã sách: 12196  
Tác giả: Tuấn Anh, Thanh Thảo  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:180.000 đ

Cuốn sách "Hiệu trưởng lãnh đạo trường học và những quy định mới về giáo dục - đào tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học và học năm 2010 - 2011" nhằm giúp các Hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường và các cán bộ quản lý trong ngành giáo dục nắm được các quy định mới nhất trong lĩnh vực nói trên.

LUẬT GIÁO DỤC VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỰC HIỆN TỪ 01-07-2010
Mã sách: 11784  
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:297.000 đ

Để giúp các hiệu trưởng, lãnh đạo và kế toán trưởng các trường và các cán bộ trong ngành giáo dục nắm được các quy định mới nhất trong lĩnh vực nói trên. Bộ giáo dục và Đào tạo xuất bản cuốn sách" Luật giáo dục và những quy định mới nhất dành cho hiệu trưởng và kế toán trường học 2010 (thực hiện từ 01-07-2010)

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NGÀNH CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2010
Mã sách: 11679  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

Cuốn sách "Hướng Dẫn Mới Về Nghiệp Vụ Công Tác Ngành Công An Nhân Dân Năm 2010" sẽ giúp các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nhất là đối với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong nhiệm vụ quản lý của ngành.

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG, KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2009 - 2010
Mã sách: 11612  
Tác giả: Hoàng Anh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:170.000 đ

Nội dung "Chính sách mới về Giáo dục - Đào tạo và quản lý tài chính, kế toán dành cho hiệu trưởng, kế toán trưởng trường học năm học 2009 - 2010" Cung cấp cho các hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước những quy định Pháp luật mới nhất về lĩnh vực giáo dục – đào tạo và quản lý tài chính, kế toán năm 2009- 2010:

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THANH TRA - KIỂM TRA TRONG TRƯỜNG HỌC - TẬP 1
Mã sách: 11342  
Tác giả: Bộ Tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ

Tập 1- Các văn bản quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính thu - chi, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong trường học
Gồm 6 phần:

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THANH TRA - KIỂM TRA TRONG TRƯỜNG HỌC - TẬP 2
Mã sách: 11341  
Tác giả: Bộ Tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:298.000 đ

Để giúp cho các trường học từ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các đơn vị thuộc ngành giáo dục - đào tạo trong cả nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc tìm hiểu, sử dụng và thực hiện các chính sách, chế độ mới ban hành ..

HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC
Mã sách: 11104  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:295.000 đ

Giới thiệu về nội dung
"Hướng Dẫn Cơ Chế Quản Lý Tài Chính Mua Sắm Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng Đối Với Trường Học", Nội dung cuốn sách gồm:
Mục lục

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Mã sách: 11099  
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:295.000 đ

Để giúp các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học, các đơn vị , các giáo viên, cán bộ công chức ngành giáo dục - đào tạo trong cả nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc tìm hiểu, sử dụng và thực hiện các chính sách, chế độ mới một cách có hệ thống ...

LUẬT GIÁO DỤC (ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) - QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC 2010
Mã sách: 11091  
Tác giả: Luật gia Quốc Cường  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:170.000 đ

Cuốn sách này giới thiệu những nội dung chính:

Phần thứ nhất: Luật giáo dục (đã sửa đổi, bổ sung) và chính sách mới phát triển ngành giáo dục đào tạo Việt nam

I. Luật giáo dục (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định mới về giáo dục, đào tạo.

II. Các quy định về danh mục thiết bị giảng dạy.

 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU
Mã sách: 8834  
Tác giả: Trần Giang Sơn  
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật  
Giá bìa:76.000 đ

Cuốn sách "Đồ hoạ máy vi tính trong không gian ba chiều" được viết tiếp theo cuốn: "Đồ hoạ máy tính trong không gian hai chiều" được tác giả chọn lọc, tổng hợp từ các tài liệu hay và thông tin mới từ các nguồn trong nước và nước ngoài, được cấu thành đi từ cơ bản đến nâng cao.

 HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DÀNH CHO MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Mã sách: 8832  
Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Trần Thuý Nga  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:45.500 đ

Cuốn sách "Hệ Thống Văn Bản Quy Pham Pháp Luật Dành Cho Môn Học Pháp Luật Đại Cương" là sự tập hợp đầy đủ các văn bản pháp luật đang có hiệu lực và đã được sửa đổi, bổ sung mới nhất và được sắp xếp theo thứ tự khoa học nhằm giúp người học tiếp cận hiệu quả nhất.

LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG) VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ CÁC ĐỀ ÁN GIÁO DỤC, QUY CHẾ TÀI CHÍNH, QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2010 (BÌA CỨNG)
Mã sách: 6608  
Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:295.000 đ
Phát triển giáo dục là bí quyết thành công và là con đường ngắn nhất đi tắt, đón đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đường lối của Đảng và nhà nước ta đã thúc đẩy giáo dục và đào tạo ở nước ta thời gian qua phát triển cả về quy mô và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước...
LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2010 QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
Mã sách: 6607  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

Nhằm mục đích kịp thời tuyên truyền phổ biến những quy định pháp luật mới nhất trong công tác quản lý giáo dục đào tạo, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: "Luật Giáo Dục Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 - Quy Định Mới Về Chuẩn Hiệu Trưởng Trương Trung Học Cơ Sở, Trường Trung Học Phổ Thông Và Trường Phổ Thông Có Nhiều Cấp Học"

Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com