Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
HỎI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ LUẬT NGÂN SÁCH, LUẬT KIỂM TOÁN NĂM 2015
Mã sách: 15514  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
HỎI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ LUẬT NGÂN SÁCH, LUẬT KIỂM TOÁN NĂM 2015
LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC LUẬT THUẾ, PHÍ , LỆ PHÍ THỐNG KÊ 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15513  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC LUẬT THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ, THỐNG KÊ
Liên hệ mua hàng Hotline: 0983.545050 Hoặc 04.8589.8468
Luật kế toán
mới 2016
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15275  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Dân trí  
Giá bìa:335.000 đ
Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 mới nhất
NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC
Mã sách: 15210  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:198.000 đ

Những Điểm Mới Nhất Về Luật Quản Lý Thuế Thông Tư Số 156/2013/TT-BTC Ngày 06/11/2013 Của Bộ Tài Chính Thực Hiện Từ 01/01/2014

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THANH TRA - KIỂM TRA THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT TRONG NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Mã sách: 15184  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
Hệ Thống Các Văn Bản Về Thanh Tra - Kiểm Tra Thi Đua - Khen Thưởng Và Kỷ Luật Trong Ngành Giáo Dục - Đào Tạo
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15183  
Tác giả: Nhiều Tác Giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:35.000 đ
Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu 2013 mới nhất
BỘ LUẬT DÂN SỰ - PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Mã sách: 15046  
Tác giả: Hoàng Anh (Hệ thống hóa).  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:81.000 đ
Bộ Luật Dân Sự - Pháp Luật Về Dân Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Liên hệ mua sách: 04 66554971 Hotline : 093.222.5536
LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
Mã sách: 15044  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:325.000 đ
Luật Doanh Nghiệp 2013 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Liên hệ mua sách: 04 66554971 Hotline : 093.222.5536
LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH - CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KHẤU HAO TÀI SẢN, NỢ KHÓ ĐÒI, THUẾ, HÓA ĐƠN MỚI NHẤT
Mã sách: 15045  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:325.000 đ
Luật Doanh Nghiệp 2013 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Chế Độ Quản Lý Tài Chính, Khấu Hao Tài Sản, Nợ Khó Đòi, Thuế, Hóa Đơn Mới Nhất

Liên hệ mua sách: 04 66554971 Hotline : 093.222.5536
CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 - CÁC LUẬT THUẾ MỚI (ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT, BỔ SUNG, CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2013) VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
Mã sách: 15043  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

Chính Sách Thuế 2013 - Các Luật Thuế Mới (đã được cập nhật, bổ sung, có hiệu lực từ 01/7/2013) Và Văn Bản Chi Tiết Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI TỜ KHAI XNK MỚI 2013 – 2014
Mã sách: 15027  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

Nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất khẩu, hướng dẫn chi tiết ghi tờ khai XNK mới 2013 – 2014

CẨM NANG CÔNG TÁC XNK CẦN BIẾT CẨM NANG CÔNG TÁC XNK CẦN BIẾT - UCP 600 – INCOTERM 2010 – SONG NGỮ VIỆT ANH
Mã sách: 15026  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Cẩm nang công tác xnk cần biết – kỹ thuật kinh doanh xnk, lập kế hoạch đàm phán xk, tập quán kinh doanh xnk của các nước trên thế giới – UCP 600 – INCOTERM 2010 – song ngữ Việt Anh
500 KỸ NĂNG CẦN BIẾT VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15025  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
500 kỹ năng cần biết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 2013
Mã sách: 14862  
Tác giả: Trần Đình Ngô  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:9.221 đ
CẨM NANG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14861  
Tác giả: Trần Đình Ngô  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:330.000 đ
Cẩm Nang Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình 2013 mới nhất
LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2013, LUẬT VIÊN CHỨC 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 14852  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Luật cán bộ công chức 2013, luật viên chức 2013, mới nhất
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT THÁNG 5 NĂM 2013
Mã sách: 14829  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã sửa đổi, bổ sung áp dụng tháng 02 - 2013
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG THÁNG 02 - 2013
Mã sách: 14828  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã sửa đổi, bổ sung áp dụng tháng 02 - 2013
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

LUẬT KHIẾU NẠI - LUẬT TỐ CÁO - LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2013
Mã sách: 14537  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Những quy định mới nhất về Luật khiếu nại - Luật tố cáo - Luật Tố tụng hành chính 2013
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14481  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

MC LƯƠNG TI THIU NĂM 2013

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT & NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÀNH CHO CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Mã sách: 14186  
Tác giả: bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Thời đại  
Giá bìa:325.000 đ
Chế độ chính sách mới nhất & Nghiệp vụ công tác dành cho Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH KHOẢN VÀ THIẾT LẬP SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TRONG CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14185  
Tác giả: bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Phương pháp định khoản và thiết lập sơ đồ hạch toán trong các nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2013 mới nhất
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Mã sách: 14183  
Tác giả: bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA MỚI NHẤT VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Mã sách: 12735  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Y học  
Giá bìa:298.000 đ

Luật bảo vệ người tiêu dùng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - LUẬT KHOÁNG SẢN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII
Mã sách: 12734  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
Luật thuế bảo vệ môi trường - luật khoáng sản của quốc hội khóa XII
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẤU THẦU NĂM 2011
Mã sách: 12719  
Tác giả: Bộ xây dựng  
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật  
Giá bìa:298.000 đ
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy định mới nhất về đấu thầu, lập, quản lý, quyết toán chi phí đầu tư, thi công xây dựng 2010 - 2011”
THUẾ - DANH MỤC VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT - NHẬP KHẨU NĂM 2011(BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2011 MỚI NHẤT)
Mã sách: 12678  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:398.000 đ

Danh mục tổng hợp mới nhất áp dụng cho các Tờ khai Hải Quan hàng hóa xuất khẩu, nhâp khẩu ÁP DỤNG CHO CÁC TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ 01.01.2011

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ IN, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI VÀ XỬ PHẠT CÁC VI PHẠM VỀ THUẾ (ÁP DỤNG TỪ 01-01-2011)
Mã sách: 12555  
Tác giả: Bộ Tài Chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:180.000 đ

Cuốn sách"Hướng Dẫn Mới Nhất Về In, Phát Hành Và Sử Dụng Hóa Đơn Chính Sách Thuế Mới Và Xử Phạt Các Vi Phạm Về Thuế (Áp dụng từ 01-01-2011)"nội dung bao gồm:

CHÍNH SÁCH THUẾ 2011 VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH (ÁP DỤNG TỪ 01/01/2011)
Mã sách: 12554  
Tác giả: Nhiều Tác Giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:190.000 đ

Nội dung cuốn sách" CHÍNH SÁCH THUẾ 2011 VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH (Áp dụng từ 01/01/2011) " gồm có các phần quan trọng sau:

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC LOẠI THUẾ KHÁC - HĐ CHỨNG TỪ THUẾ 2011
Mã sách: 12436  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ

Ngày 28 tháng 02 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, thay thế Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Trang: 1 Trong tổng số 2 Trang
1 2  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com