Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
2016 SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT HƯỚNG THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Mã sách: 15558  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:395.000 đ
2016 sách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Mã sách: 15557  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:335.000 đ
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2016
Mã sách: 15556  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:395.000 đ
Giá bán: 335.750 đ

Sách hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp 2016

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (ÁP DỤNG TỪ 01/01/2016) VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BẢO HIỂM
Mã sách: 15401  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Luật bảo hiểm mới nhất 2015
MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 15141  
Tác giả: Tài Thành - Vũ Thanh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Mức lương cơ sở và hệ thống thang bảng lương 2013, mới nhất
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15038  
Tác giả: Bộ lao động TB xã hội  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG ÁP DỤNG 01-07-2013
Mã sách: 15037  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

hệ thống thang bảng lương áp dụng 01-07-2013

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14846  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Bộ luật lao động 2013 nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động mới nhất 2013

Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14845  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Bộ luật lao động - Chính sách tăng lương tối thiểu 2013 mới nhất
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI 2013 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2013/NĐ-CP
Mã sách: 14794  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Chế độ tiền lương mới 2013 theo Nghị định số 17/2013/NĐ-CP

 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ, THẤT NGHIỆP CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14733  
Tác giả: Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ

Mức Lương Tối Thiểu Vùng Thực Hiện Từ 01/01/2013 Chế Độ, Chính Sách Mới Về Tiền lương - Tiền Công Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế, Thất Nghiệp Chính Sách Đối Với Cán Bộ Công Chức, Người Lao Động Xử Lý Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Bồi Thường Hoàn Trả Của Viên Chức

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI, CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP DÀNH CHO CÁN BỘ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14699  
Tác giả: Bộ lao động thương binh xã hội  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ

Chế độ tiền lương mới 2013 , chính sách mới nhất về trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ công chức, người lao động 2013 mới nhất

Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Điện thoại: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013, SÁCH MỚI NHẤT HIỆN NAY
Mã sách: 14461  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 (đã sửa đổi)

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BHYT,

ĐƯỢC QUỐC THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 14078  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013

LUẬT LAO ĐỘNG 2012 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH BAN HÀNH THÁNG 6 NĂM 2012
Mã sách: 14072  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
 Luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành ban hành tháng 6 năm 2012
LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013 -HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14071  
Tác giả: Quốc hội khoá XIII  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:355.000 đ
bộ luật lao động tiền lương song ngữ anh việt 2013 mới nhất
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẨN THI HÀNH BAN HÀNH THÁNG 06/2012
Mã sách: 14070  
Tác giả: Quốc hội khoá XIII  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẩn thi hành ban hành tháng 06/2012
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2012 VÀ 532 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN
Mã sách: 14066  
Tác giả: Bộ LĐ-TB và XH  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

532 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIỀN LƯƠNG, THỜI GIAN LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, THAI SẢN, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG 2013 MỚI NHẤT, ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012
Mã sách: 13720  
Tác giả: Bộ LĐTBXH  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013

Áp dụng 1-5-2013

và văn bản hướng dẫn thi hành

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI – ĐÁP THỰC TẾ VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP – CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT
Mã sách: 13592  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI – ĐÁP THỰC TẾ VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP – CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2011
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 MỚI NHẤT, ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012
Mã sách: 13493  
Tác giả: Bộ LĐTB XH  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành

ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012

 Ngôn ngữ Hoa - Việt

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 MỚI NHẤT, QUỐC HỘI THÔNG QUA 18-6-2012
Mã sách: 13478  
Tác giả: Bộ LĐTB XH  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013

Áp dụng 1-5-2013

LUẬT LAO ĐỘNG 2013, ÁP DỤNG 1-5-2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 13475  
Tác giả: Bộ LĐ-TB và XH  
Nhà xuất bản: Kim Đồng  
Giá bìa:325.000 đ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013

Áp dụng 1-5-2013

ẢO THUẬT THỰC HÀNH - DẠY LÀM ẢO THUẬT
Mã sách: 7579  
Tác giả: Vương Mạnh  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:32.000 đ

Ảo thuật là một môn nghệt huật biểu diễn được nhều người yêu thích. Vì vậy không hạn chế bởi ngôn ngữ nhất định nào, nên ảo thuật cũng là một môn giải trí rất thịnh hành trên thế giới.

ẢO THUẬT THỰC HÀNH - TỰ HỌC ẢO THUẬT (TẬP 1)
Mã sách: 7578  
Tác giả: Vương Mạnh  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:28.000 đ

Ảo thuật là một môn nghệt huật biểu diễn được nhều người yêu thích. Vì vậy không hạn chế bởi ngôn ngữ nhất định nào, nên ảo thuật cũng là một môn giải trí rất thịnh hành trên thế giới.

ẢO THUẬT THỰC HÀNH - TỰ HỌC ẢO THUẬT (TẬP 2)
Mã sách: 7574  
Tác giả: Vương Mạnh  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:30.000 đ

Ảo thuật là một môn nghệt huật biểu diễn được nhều người yêu thích. Vì vậy không hạn chế bởi ngôn ngữ nhất định nào, nên ảo thuật cũng là một môn giải trí rất thịnh hành trên thế giới

ẢO THUẬT THỰC HÀNH - NHẬP MÔN ẢO THUẬT
Mã sách: 7573  
Tác giả: Vương Mạnh  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:28.000 đ

Ảo thuật là một môn nghệt huật biểu diễn được nhều người yêu thích. Vì vậy không hạn chế bởi ngôn ngữ nhất định nào, nên ảo thuật cũng là một môn giải trí rất thịnh hành trên thế giới.

ẢO THUẬT THỰC HÀNH - BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ ẢO THUẬT - TẬP 2
Mã sách: 7572  
Tác giả: Gia Nhân  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:20.000 đ

Cuốn sách Ảo thuật thực hành được biên soạn nhằm giúp bạn tìm hiểu và trình diễn thành công những trò ảo thuật thú vị. Mỗi trò ảo thuật đều được giới thiệu cụ thể, chi tiết từng bước thao tác, vừa đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, mang lại hiệu quả cao

HỌC ẢO THUẬT TRONG 7 NGÀY
Mã sách: 3234  
Tác giả: Hà Sơn - Khánh Linh  
Nhà xuất bản: Hà Nội  
Giá bìa:31.000 đ

Mục lục
Lời nói đầu
1. Dây đeo điện thoại đi xuyên qua ngón tay
2. Bồ câu xuất hiện
3. Đồng tiền biến mất
...................

HỌC LÀM ẢO THUẬT VỚI NHỮNG ĐẠO CỤ ĐƠN GIẢN
Mã sách: 3128  
Tác giả: Nam Việt, Hà Sơn, Khánh Linh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:19.000 đ

Cuốn sách Học làm ảo thuật với những đạo cụ đơn giản sẽ giúp bạn đóng vai một nhà ảo thuật ở bất kỳ nơi nào, lúc nào bạn muốn. Nhưng, nên nhớ rằng để chinh phục được những con mắt tinh tường của những khán giả khó tính nhất bạn phải thật sự khéo léo và nhanh tay. Trước hết hãy tự mình tập trước gương cho thật nhuần nhuyễn, thuần thục.

Trang: 1 Trong tổng số 2 Trang
1 2  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com