Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã sách: 15765  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:398.000 đ
Giá bán: 358.200 đ
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2018 - THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC
Mã sách: 15763  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 297.500 đ
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính và hướng dẫn thực hiện)

Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 736
In và nộp lưu chiểu: năm 2018
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2018
Mã sách: 15758  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
TỪ NGÀY 1/1/2018 THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
CHĂN LÔNG CỪU QUEEN NANARA NHẬT BẢN - NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG
Mã sách: 15686  
Tác giả: Nanara Nhật Bản  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:2.250.000 đ
Giá bán: 1.845.000 đ

Chăn lông cừu QUEEN Nanara Nhật Bản - Nhập khẩu chính hãng

LUẬT KẾ TOÁN DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NĂM 2017
Mã sách: 15679  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 280.000 đ
Cẩm nang hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2017
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - HÀ THI TƯỜNG VY BIÊN SOẠN
Mã sách: 15678  
Tác giả: Tường Vy  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 280.000 đ
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp - Hà Thi Tường Vy biên soạn
CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2017
Mã sách: 15676  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 280.000 đ
Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp - Quy định mới về quản lý sử dụng tài sản công và quản lý tài chính ngân sách năm 2017
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THU NỘP VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã sách: 15583  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước – Quy định về quản lý, sử dụng, thu nộp và quyết toán kinh phí trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NĂM 2015 THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC MỚI NHẤT
Mã sách: 15570  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:580.000 đ
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SONG NGỮ NĂM 2015 TIẾNG ANH
Mã sách: 15569  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:830.000 đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (FINANCIAL ACCOUNTING) - TẬP 2
Mã sách: 15568  
Tác giả: Trần xuân Nam  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:360.000 đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (FINANCIAL ACCOUNTING) - TẬP 2
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (FINANCIAL ACCOUNTING) - TẬP 1
Mã sách: 15567  
Tác giả: Trần xuân Nam  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:390.000 đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (FINANCIAL ACCOUNTING) - TẬP 1
SÁCH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2016 TRẦN XUÂN NAM BỘ 2 TẬP
Mã sách: 15566  
Tác giả: Trần xuân nam  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:750.000 đ
Sách kế toán tài chính 2016 Trần Xuân Nam
CHÍNH SÁCH THUẾ 2016, LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15560  
Tác giả: Vũ Tươi  
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh  
Giá bìa:395.000 đ
Chính Sách Thuế 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, XUẤT BẢN 2016
Mã sách: 15495  
Tác giả: Bộ tài chính - Vụ chế độ kế toán và kiểm toán  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp, xuất bản 2016
SÁCH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT 2016
Mã sách: 15491  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
Sách Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Sửa Đổi Mới Nhất 2016
SÁCH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT 2016
Mã sách: 15490  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Thế giới  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
Sách Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Sửa Đổi Mới Nhất 2016
SÁCH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT 2016
Mã sách: 15489  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Thế giới  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
BỘ LUẬT DÂN SỰ 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15488  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Thế giới  
Giá bìa:350.000 đ
SỔ TAY TRA CỨU NHỮNG HÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG NHÀ Ở 2016
Mã sách: 15487  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
Giá bán: 301.500 đ
Sổ tay tra cứu những hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở 2016
SỔ TAY NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NĂM 2016 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP.
Mã sách: 15486  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
SỔ TAY NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NĂM 2016 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓi THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP.
LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG DOANH NGHIỆP 2016
Mã sách: 15485  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
Luật phòng cháy chữa cháy và quy định mới hướng dẫn về an toàn phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp 2016 mới nhất
LUẬT KẾ TOÁN 2016 VÀ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP ỦY QUYỀN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
Mã sách: 15484  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
Luật Kế Toán 2016 và Quy định về phân cấp ủy quyền, tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính
LUẬT KẾ TOÁN, LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH 2016 MỚI NHẤT
Mã sách: 15483  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Tổng hợp TPHCM  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ
Luật Kế Toán, Luật Phí và lệ phí và các chính sách thuế hiện hành 2016 mới nhất
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT NĂM 2016
Mã sách: 15482  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Giá bán: 301.500 đ
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀICHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP” (THÔNG TƯ SỐ 192/2014/TT-BTC ,ÁP DỤNG NGÀY 01/02/2016)
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC, QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2015-2016
Mã sách: 15470  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Nghiệp vụ kế toán trường học, quy định mới về quản lý tài chính, ngân sách năm học 2015-2016
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015 VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
Mã sách: 15469  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Luật Kiểm Toán Nhà Nước 2015 và các quy định mới về công tác thanh tra kiểm tra, kiểm toán tài chính
CUỐN SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP XUẤT BẢN 2015
Mã sách: 15468  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp xuất bản 2015
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TP HÀ NỘI 2014, SÁCH MỚI PHÁT HÀNH NĂM 2015
Mã sách: 15437  
Tác giả: Cục thống kê Hà Nội  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:550.000 đ
Giá bán: 440.000 đ
Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội năm 2014 sách mới phát hành năm 2015.
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC MỚI NHẤT
Mã sách: 15435  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:580.000 đ
Giá bán: 522.000 đ

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Trang: 1 Trong tổng số 2 Trang
1 2  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com