Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
CÁC BIỆN PHÁP TÂM LÝ NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC LAO ĐỘNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY
Mã sách: 14240  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:32.000 đ
Các biện pháp tâm lý nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay
BỒI DƯỠNG NIỀM TIN CỘNG SẢN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ SĨ QUAN TRẺ QUÂN ĐỘI HIỆN NAY
Mã sách: 14239  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:31.000 đ
Bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ quân đội hiện nay
HỎI VÀ ĐÁP MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mã sách: 14238  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:45.000 đ
Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
Mã sách: 14237  
Tác giả: Viện Chiến lược Quân sự  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:60.000 đ
Công tác tư tưởng
CÁCH MẠNG TRONG QUÂN SỰ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI QUỐC PHÒNG VIỆT NAM
Mã sách: 14236  
Tác giả: Viện Chiến lược Quân sự  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:105.000 đ
Cách mạng trong quân sự và những vấn đề đặt ra đối với Quốc phòng Việt Nam
MẤY VẤN ĐỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM - TÁI HIỆN VÀ SUY NGẪM
Mã sách: 14235  
Tác giả: GS.TS Trịnh Nhu  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:99.000 đ
Mấy vấn đề lịch sử Việt Nam - Tái hiện và suy ngẫm
TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH TRỊ DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG (TÁI BẢN CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG 2011)
Mã sách: 13503  
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:30.000 đ
TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH TRỊ DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG (Tái bản có sửa chữa, bổ sung 2011)

CUỘC CHIẾN BÍ MẬT CỦA ROOSEVELT FDR VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐIỆP TRONG THẾ CHIẾN II
Mã sách: 11997  
Tác giả: Joseph E.Persico.  
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội  
Giá bìa:135.000 đ

Ít có nguyên thủ nào có bản chất và tài năng phù hợp với những bất thường, nguy hiểm trong hoạt động gián điệp hơn Roosevelt. Có lần ông thú nhận: “Tôi chưa bao giờ để cho bàn tay phải biết bàn tay trái của mình làm gì. Có lẽ tôi là một người mâu thuẫn, tôi hoàn toàn mong muốn đánh lạc hướng và nói những lời nói không thành thật nếu điều đó giúp tôi giành thắng lợi trong cuộc chiến”.

TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM NHŨNG
Mã sách: 11603  
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:295.000 đ

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI
Mã sách: 11300  
Tác giả: Nguyễn Hoàng Điệp  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:52.000 đ

Cuốn sách "Bác Hồ với Hà Nội" giới thiệu những nội dung sau:
Bác Hồ với Hà Nội
- Ngày Bác trở về Hà Nội
- Ngày Người đọc Tuyên ngôn độc lập
- Ngày Người đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
- Ngày giải phóng thủ đô

VÕ VĂN KIỆT - NGƯỜI THẮP LỬA
Mã sách: 8463  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Trẻ  
Giá bìa:150.000 đ

Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một lãnh tụ lớn của Nhân dân, của Nhà nước, của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người mà “với công lao to lớn, nhân dân tôn vinh là vị anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, anh hùng của thời kỳ đổi mới” (Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải).

 NHỮNG HỘI KÍN TÀN BẠO NHẤT LỊCH SỬ
Mã sách: 5872  
Tác giả: Shelley Klein  
Nhà xuất bản: Công an Nhân dân  
Giá bìa:68.000 đ

Từ xa xưa, nhu cầu quan hệ giữa những người có cùng lợi ích đã dẫn đến sự hình thành các tổ chức. Hầu hết các tổ chức này đều là những tổ chức vô hại của những người cùng sở thích hoặc chung một mục đích, lí tưởng. Ví dụ như các câu lạc bộ đàn ông nấu ăn hay hội sinh viên... thành viên phải cắt máu ăn thề, xả thân vì thủ lĩnh hay vì tổ chức vô điều kiện...

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Mã sách: 5870  
Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn  
Nhà xuất bản: Thế giới  
Giá bìa:26.000 đ

Tâm lý học đại cương luôn là "chìa khóa" để người học tiếp cận khoa học tâm lí. Nội dung của giáo trình được biên soạn dựa theo khung chương trình môn học đã được Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( TÁI BẢN CÓ SỬA CHỮA BỔ SUNG)
Mã sách: 5868  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:52.000 đ
Bài mở đầu: Nhập môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
BỒI DƯỠNG NIỀM TIN CỘNG SẢN CHO ĐỘI NGŨ SĨ QUAN TRẺ QUÂN ĐỘI HIỆN NAY
Mã sách: 5865  
Tác giả: Ts Nguyễn Thanh Tuyên  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:28.000 đ

Bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở các đơn vị cơ sở trong quân đội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và hoạt động không thể thiếu được ở mỗi đơn vị cơ sở trong toàn quân. Với mục đích trên, cuốn sách ra đời là kết quả của những nghiên cứu bước đầu, những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ nhằm góp phần xây dựng quân đội ta trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ trẻ trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

BÀN VỀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ
Mã sách: 5864  
Tác giả: Hoàng Minh Thảo  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:50.000 đ

Lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, với tư tưởng tiến công và đánh bằng mưu kế, thắng bằng thế thời. Đó là tư tưởng chủ đạo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam. Nhờ có nền nghệ thuật quân sự khéo léo và đầy sáng tạo, dân tộc ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, ngoạn mục, dù trong tương quan so sánh, nước ta luôn là một nước có diện tích nhỏ bé và ít người.

ĐỔI MỚI VỀ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Mã sách: 5862  
Tác giả: Nguyễn Mạnh Cầm  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:100.000 đ

Những định hướng lớn về đường lối và chính sách đối ngoại Việt Nam. Các vấn đề về: ngoại giao kinh tế, hội nhập khu vực và thế giới, Việt Nam và tổ chức quốc tế.

ĐẠI KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 2008 - DƯỚI CON MẮT CÁC NHÀ BÁO VÀ CÁC CHUYÊN GIA KINH TẾ QUỐC TẾ
Mã sách: 5837  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tri thức  
Giá bìa:70.000 đ

Cuộc đại khủng hoảng toàn cầu hiện nay bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ từ mùa thu năm 2008. Cuộc khủng hoảng đã làm nhiều người hoảng hốt về sự tinh vi có sức công phá của một số công cụ tiền tệ, chứng khoán.

TỪ CHỦ NGHĨA HIỆN SINH TỚI THUYẾT CẤU TRÚC
Mã sách: 5836  
Tác giả: Trần Thiên Đạo  
Nhà xuất bản: Tri thức  
Giá bìa:65.000 đ

Từ đầu thế kỷ XX, Việt Nam vẫn điều hoà tiếp nhận nền tư tưởng phương Tây để hiện đại hoá nền văn học quốc ngữ của mình. Sự thật, triết học hiện sinh chỉ là nền triết học về con người, tìm hiểu con người trong chiều sâu, tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống.

 TRUNG XÔ MỸ CUỘC ĐỐI ĐẦU LỊCH SỬ
Mã sách: 5835  
Tác giả: Lý Kiện  
Nhà xuất bản: Thanh niên  
Giá bìa:197.000 đ

"Ngày 9 tháng 5 năm 1945. Mátxcơva rợp trời cờ đỏ, đua nở trăm hoa và những hàng cây nghiêng bóng.
Màn đêm buông xuống. Mátxcơva hoa đăng rực rỡ. Những ngọn đèn huỳnh quang, đèn màu, đủ loại lớn nhỏ, chiếu sáng trưng mọi phố xá, mọi ngõ ngách.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KINH TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Mã sách: 5834  
Tác giả: Lê Thanh Bình  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:53.000 đ

Trong công cuộc phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, việc hoàn thiện các chính sách và cơ chế quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là vô cùng quan trọng nhằm tạo ra nguồn lực mạnh mẽ, vững chắc thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước, trong đó đặc biệt là các lĩnh vực cải cách hành chính, đào tạo và sử dụng cán bộ kinh tế, văn hóa, giáo dục...

HỎI ĐÁP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mã sách: 5833  
Tác giả: TS. Bùi Kim Đỉnh  
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội  
Giá bìa:17.500 đ
Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT - BÍ MẬT THẾ GIỚI ĐIỆP VIÊN (TẬP 3)
Mã sách: 5831  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Thông tấn  
Giá bìa:40.000 đ

Bộ sách “Lật lại những trang hồ sơ mật” tập hợp những thông tin, tư liệu từ chuyên mục “Hồ sơ – Tư liệu” của báo Tin Tức mà Nhà xuất bản Thông Tấn cho ra mắt tập 1 và tập 2 thời gian qua, đã được bạn đọc đón nhận nhiệt tình. Để giúp bạn đọc theo dõi có hệ thống, bên cạnh tái bản tập 1 và tập 2, nhà xuất bản còn tái bản tập 3 với tên gọi: Bí mật thế giới điệp viên

WHY VIỆT NAM? - TẠI SAO VIỆT NAM
Mã sách: 5828  
Tác giả: Aachimdes L.A.Patti  
Nhà xuất bản: Đà Nẵng  
Giá bìa:138.000 đ

Vào những ngày cuối tháng tư năm 1975, không quân Mỹ thực hiện cuộc hành quân cuối cùng để tổ chức di tản những công dân của mình ra khỏi Sài Gòn, cũng là kết thúc hoàn toàn sự dính líu của nước Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI SAU NĂM 1945
Mã sách: 5827  
Tác giả: Peter Calvocoressi  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:230.000 đ

Bức tranh toàn cảnh tình hình chính trị thế giới từ sau Thế chiến thứ hai kết thúc, được xem như bản tường trình về lịch sử hiện đại sau cuộc chiến một cách toàn diện và minh bạch nhất của Peter Calvocoressi, một khuôn mặt độc đáo trong lĩnh vực quan hệ quốc tế với nhiều công trình biên soạn có giá trị về chính trị, kinh tế rất nổi tiếng.

VIỄN CẢNH NƯỚC MỸ TRONG THIÊN NIÊN KỶ MỚI
Mã sách: 5826  
Tác giả: Marianne Williamson  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:90.000 đ

"Hiệp Chủng Quốc" - một đất nước đa văn hóa, dung hợp nhiều sắc tộc, màu da và tín ngưỡng... và cũng là nơi xảy ra nhiều vấn đề thiết thực, không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống người dân bản quốc, mà còn ảnh hưởng không ít đến sinh hoạt của nhân loại.

OSS VÀ HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG MINH BẤT NGỜ TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG PHÁT XÍT NHẬT
Mã sách: 5825  
Tác giả: Dixee R.Bartholomew-Feis  
Nhà xuất bản: Thế giới  
Giá bìa:85.000 đ

"Những nhân viên của Cơ quan Tình báo Chiến lược (OSS) mới được thành lập của tướng William Donovan đã cộng tác chặt chẽ với các nhóm cộng sản cả ở Châu Âu và Châu Á chống lại những kẻ thù phe Trục. Tại Việt Nam, điều đó có nghĩa là các nhân viên OSS hoạt động cùng Hồ Chí Minh và Việt Minh - những người có mục đích tối thượng là giải phóng cả khu vực khỏi ách thống trị của tất cả các thế lực đế quốc chứ không chỉ riêng quân phiệt Nhật.

SÓNG GIÓ TRÊN CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ - NHỮNG VỤ SCANDAL TÌNH ÁI, CHÍNH TRỊ
Mã sách: 5824  
Tác giả: Linh Vũ  
Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin  
Giá bìa:62.000 đ

"Cái chết bí ẩn của ngài Tổng thống": Cuộc sống và nhiệm kì Tổng thống của Warren Harding - Tổng thống thứ 29 của nước Mỹ quả thực là một câu chuyện hài hước nhất trong lịch sử chính trị Mỹ, với một ngài Tổng thống hấp dẫn, giỏi ăn nói nhưng thiếu năng lực và một nội các gồm bốn nhân tài, hai kẻ vô danh tiểu tốt và ba tên lừa đảo.

NHÀ THƯƠNG ĐIÊN THẾ KỶ ARMED MADHOUSE
Mã sách: 5823  
Tác giả: Armed Madhouse  
Nhà xuất bản: Công an Nhân dân  
Giá bìa:78.000 đ

“Tổng thống Jeb Bush tuyên bố tái đắc cử, vào tháng Tám, trước khi các cỗ máy được lập trình đầy đủ, nhưng kết quả thì đã đoán chắc. Tổng thống Jeb nhận được một cú điện thoại của “Hillary Kerry Gore”

LỊCH SỬ BÍ MẬT ĐẾ CHẾ HOA KỲ - NHỮNG SÁT THỦ KINH TẾ, NHỮNG KẺ ĐÁNH THUÊ VÀ SỰ THẬT VỀ NẠN THAM NHŨNG TOÀN CẦU
Mã sách: 5822  
Tác giả: John Perkins  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:104.000 đ

Sau Lời thú tội của một sát thủ kinh tế gây sửng sốt và bàng hoàng, John Perkins trở lại với Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ, bức tranh đặc tả âm mưu phá hoại mà Washington nuôi dưỡng và tiến hành ở quy mô toàn cầu nhằm phục vụ lợi ích kinh doanh của Hoa Kỳ. Cuốn sách rọi thẳng vào những điểm nóng trên toàn thế giới, khảo cứu các cuộc khủng hoảng địa chính trị nổi bật hiện nay qua lời kể của những sát thủ kinh tế, những kẻ đánh thuê, điệp viên CIA, phóng viên, nhà hoạt động chính trị…

Trang: 1 Trong tổng số 3 Trang
1 2 3  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com