Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, SÁCH MỚI PHÁT HÀNH THÁNG 8/2013
Mã sách: 15151  
Tác giả: Bộ Tài Chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ
Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY
Mã sách: 14282  
Tác giả: TS Phạm Văn Tuyết-Lê Kim Giang  
Nhà xuất bản: Tư pháp  
Giá bìa:81.000 đ
Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Mã sách: 14281  
Tác giả: TS Trần Văn Biên  
Nhà xuất bản: Tư pháp  
Giá bìa:81.000 đ
Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam
TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC - BẾ MẠC - HỘI NGHỊ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC KINH TẾ NĂM 2011 HƯỚNG DẪN THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN MỚI NHẤT 2012
Mã sách: 14274  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc - bế mạc - hội nghị trong các đơn vị hành chính - tổ chức kinh tế năm 2011 hướng dẫn thể thức trình bày văn bản và các mẫu văn bản mới nhất
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ - KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP & DOANH NGHIỆP NĂM 2012
Mã sách: 14273  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Tuyển Chọn Các Mẫu Diễn Văn Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị - Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Dùng Trong Các Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp & Doanh Nghiệp Năm 2012
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ
Mã sách: 14268  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ

320 MẪU HỢP ĐỒNG ,KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 2012 MỚI NHẤT
Mã sách: 14256  
Tác giả: Quý Long - Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
320 mẫu hợp đồng ,Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng 2012 mới nhất
HÍNH SÁCH THUẾ, HẢI QUAN NĂM 2011 DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU – QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN (CÓ HIỆU LỰC TỪ 20 – 01 – 2011)
Mã sách: 13725  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:299.000 đ

HÍNH SÁCH THUẾ, HẢI QUAN NĂM 2011 DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU – QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN (Có hiệu lực từ 20 – 01 – 2011)

TRA CỨU MÃ HS HÀNG HÓA TRONG BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2011 MỚI NHẤT
Mã sách: 13490  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:790.000 đ

TRA CỨU MÃ HS HÀNG HÓA trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2011 mới nhất

 

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 2011
Mã sách: 13347  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ

Chính sách thuế mới Luật quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác, Hóa đơn chứng từ thuế 2011

HS CODE - MÃ HS HÀNG HÓA HẢI QUAN 2011
Mã sách: 13343  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:790.000 đ

CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS HÀNG HÓA 2011

Trong biểu thuế xuất nhập khẩu tổng hợp Việt Nam và

Quy định nghiệp vụ xuất nhập khẩu

(1 bộ gồm 2 tập)

LUẬT KẾ TOÁN MỚI NHẤT NĂM 2011, CHUAN MUC KE TOAN, LUAT KE TOAN MOI NHAT
Mã sách: 13342  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ

LUẬT KẾ TOÁN, HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH năm 2011

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2011 SONG NGỮ, ANH VIỆT, TRA CỨU BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, BIỂU THUẾ MỚI NHẤT
Mã sách: 13154  
Tác giả: Bộ Tài Chính  
Nhà xuất bản: Tổng hợp TPHCM  
Giá bìa:395.000 đ

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2011 SONG NGỮ, ANH VIỆT, SÁCH MỚI NHẤT NĂM 2011 (Áp Dụng Ngày 15-08-2011)

TUYỂN TẬP HỆ THỐNG CÁC SẮC LỆNH THUẾ ÁP DỤNG NĂM 2011
Mã sách: 13122  
Tác giả: Bộ Tài Chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ

“TUYỂN TẬP HỆ THỐNG CÁC SẮC LỆNH THUẾ ÁP DỤNG NĂM 2011”

BIỂU THUẾ 2012- BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ ANH VIỆT, BIỂU THUẾ MỚI NHẤT, TRA CỨU BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2012
Mã sách: 13106  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tổng hợp TPHCM  
Giá bìa:485.000 đ

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU 2012 - SONG NGỮ ANH VIỆT

ÁP DỤNG TỪ 15.04, 2012

SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ CÁC MẪU THAM KHẢO TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH
Mã sách: 11348  
Tác giả: Lê Văn In  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:83.000 đ

Cuốn sách hướng vào việc trình bày phương pháp soạn thảo các văn bản có tính phổ biến của các cấp chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế và đơn vị hành chính, sự nghiệp, đi liền phương pháp soạn thảo là các mẫu soạn thảo văn bản.

819 MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, VĂN PHÒNG, TƯ PHÁP, QUẢN LÝ, HỢP ĐỒNG KINH TẾ, DÂN SỰ THƯỜNG DÙNG TRONG KINH DOANH
Mã sách: 11339  
Tác giả: TS. Phạm Huy Đoán  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:365.000 đ

Để giúp bạn đọc là công chức, nhà quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân nhanh chóng soạn thảo được các loại văn bản: hành chính, tư pháp, hợp đồng...

MẪU SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MỚI VỀ KINH TẾ - LAO ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở
Mã sách: 11337  
Tác giả: Nguyễn Thuý Quỳnh  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:150.000 đ

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế, việc soạn thảo các loại văn bản, ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động... thường được đặt ra với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp cũng như người dân.

800 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã sách: 10841  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ

"800 Tình huống giải đáp về chế độ kế toán và hướng dẫn kê khai chứng từ kế toán dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp"

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC - CẨM NANG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Mã sách: 6601  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:295.000 đ

Để giúp Giám đốc kịp thời nắm được các quy định mới trên, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách "Hệ Thống Văn Vản Pháp Luật Mới Về Quản Lý Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc"

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG FIDIC - TẬP 2: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG NHÀ MÁY VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG, ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG DỰ ÁN EPC CHÌA KHÓA TRAO TAY
Mã sách: 1192  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Xây dựng  
Giá bìa:250.000 đ

Những năm 1990 của thế ký trước, trong tủ sách quản lý kinh tế ở nước ta đã có cuốn Điều kiện hợp đồng FIDIC” ( Conditions of Contract FIDIC ) của Hiệp hôi Quốc tế các Kỹ sư tư vấn . Và những năm gần đây nhiều dự án, công trình trong cả nước các điều kiện hợp đồng theo FIDIC đã được áp dụng từ những quy định Tiêu chuấn kỹ thuật chung đến Điều kiện chung … của dự án được soạn thảo rất công phu, chi tiết, rõ ràng, khoa học và nó thực sự là khuôn thước để kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá giữa người quản lý ( chủ đầu tư ), tư vấn ( thiết kế , giám sát ) và người thi công ( nhà thầu ).

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG FIDIC - TẬP 1: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG, DẠNG HỢP ĐỒNG NGẮN HẠN
Mã sách: 1191  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Xây dựng  
Giá bìa:150.000 đ

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com