Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THU CHI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHỤC HỒI XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT BỊ HỦY VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, P. PHÁP LẬP GHI SỔ B.C KẾ TOÁN
Mã sách: 13147  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THU CHI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHỤC HỒI XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT BỊ HỦY VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, PHƯƠNG PHÁP LẬP GHI SỔ BÁO CÁO KẾ TOÁN

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2011 - CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, GIA HẠN, MIỄN GIẢM, HOÀN THUẾ, QUẢN LÝ, ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THUẾ, NGHĨA VỤ THUẾ, QUẢN LÝ IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG CHỨNG TỪ HÓA ĐƠN
Mã sách: 13123  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2011
(Các quy định mới về chính sách ưu đãi, gia hạn, miễn giảm, hoàn thuế, quản lý, đăng ký, kê khai, phương pháp giao dịch điện tử, phương pháp xác định thuế, nghĩa vụ thuế, quản lý in, phát hành, sử dụng chứng từ hóa đơn và thanh tra kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế)

DANH MỤC VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2011
Mã sách: 13000  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:398.000 đ

Danh mục và thuế suất đối với hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2011
(BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2011 )
ÁP DỤNG CHO CÁC TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ 01.01.2011

XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 2008
Mã sách: 12279  
Tác giả: Tổng Cục Thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:350.000 đ
Phần I: Trị giá Xuất-Nhập khẩu.
Phần II: Mặt hàng chủ yếu Xuất-Nhập khẩu.
Phần III: Các khối nước.
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CÁC VAI TRÒ VÀ CÁC NGHIỆP VỤ
Mã sách: 12007  
Tác giả: MPA Dương Hữu Hạnh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:165.000 đ

Trong đời sống kinh tế phức tạp và đa dạng như hiện nay, hay chính xác hơn, kể từ cuối thập niên 1960, Ngân Hàng Trung Ương của bất cứ quốc gia nào đều trở thành một định chế rất quan trọng có nhiệm vụ định hướng và điều tiết kinh tế quốc gia.

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH - TẬP 2
Mã sách: 11646  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Bưu điện  
Giá bìa:59.000 đ

Cuốn sách "Pháp luật về kinh doanh - Tập 2" nhằm đem đến những kiến thức cho độc giả về các vấn đề: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; Pháp luật về Thương mại; Pháp luật về Phá sản Doanh nghiệp…

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH - TẬP 1
Mã sách: 11645  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Bưu điện  
Giá bìa:63.000 đ

Cuốn sách "Pháp luật về kinh doanh - Tập 1" nhằm đem đến những kiến thức cho độc giả về các vấn đề: Pháp luật về Công ty và Doanh nghiệp tư nhân; Pháp luật về Hợp tác xã; Pháp luật về Đầu tư; Pháp luật về Hợp đồng. Đặc biệt, sách còn giới thiệu những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và phương thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Ở VIỆT NAM
Mã sách: 11644  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông  
Giá bìa:65.000 đ

Hệ thống hoá các cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng tác động cũng như định hướng hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam.

Sách "Chính sách phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam" gồm 3 chương:

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Mã sách: 11417  
Tác giả: Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Ninh Kiều  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:126.000 đ

Trong ấn bản mới nhất này, hai mảng nghiệp vụ quan trọng nhất trong nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại của ngân hàng thương mại là kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế đều được xem xét và trình bày rất chi tiết.

KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
Mã sách: 11416  
Tác giả: Dương Hữu Hạnh  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:63.000 đ

"Kỹ Thuật Nghiên Cứu Thị Trường Xuất Khẩu" đề cập đến các vấn đề thực tế và có các thí dụ cụ thể để minh họa thực hành mang tính chất hướng dẫn thực hành, cụ thể và không cần phải hiểu biết sâu về thống kê mới có thể thực hiện, như các chương về các nguồn cung cấp thông tin và nghiên cứu tài liệu; thiết lập bằng câu hỏi để điều tra thị trường;

BỘ TẬP QUÁN QUỐC TẾ VỀ L/C - CÁC VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC MỚI NHẤT (SÁCH SONG NGỮ ANH - VIỆT)
Mã sách: 11415  
Tác giả: Phòng thương mại quốc tế  
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông  
Giá bìa:60.000 đ

Các họat động thanh toán thương mại quốc tế, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Tính dụng chứng từ đòi hỏi phảo có sự hiểu biết thấu đấo và thống nhất trên phạm vi toàn thế giới. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng và đẩy mạnh giao lưu thương mại quốc tế, giúp các công ty, các tập đoàn khác nhau ở các quốc gia khác nhau quan hệ buôn bán, thanh toán được dễ dàng

NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM TRONG NGOẠI THƯƠNG
Mã sách: 7513  
Tác giả: Phạm Mạnh Hiền, Phan Hữu Hạnh  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:95.000 đ

Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương thực chất là nghiệp vụ Giao nhận Vận tải quốc tế đề cập đến những nội dung được cụ thể hoá trong từng nghĩa vụ qui định của Incoterms, là một trong những nội dung quan trọng nhất trong một chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ
Mã sách: 7511  
Tác giả: . Đoàn Thị Hồng Vân  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:95.000 đ
Trong kinh doanh quốc tế, đàm phán là một hoạt động không thể thiếu và có vị trí quan trọng đặc biệt. So với đàm phán trong kinh doanh nội địa thì đàm phán trong kinh doanh quốc tế phức tạp hơn nhiều.
Nhằm giúp sinh viên học tốt môn học này, các tác giả đã nghiên cứu, hệ thống rất nhiều tài liệu về Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, cùng với kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình giảng dạy môn học quan trọng này hơn 10 năm qua để biên soạn cuốn Đàm Phán Trong Kinh Doanh Quốc Tế.
Cuốn sách không chỉ giúp ích cho sinh viên trong quá trình học tập mà còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho các doanh nghiệp trên bước đường tham gia kinh tế quốc tế.

NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Mã sách: 7510  
Tác giả: Trần Văn Hoè  
Nhà xuất bản: Đại học KTQD  
Giá bìa:30.000 đ
Kinh doanh xuất nhập khẩu là hoạt động cơ bản của các doanh nghiệp nhất là trong điều kiện suy thoái kinh tế và mở cửa thị trường hiện nay. Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh doanh xuất nhập khẩu đang gia tăng nhanh chóng và do đó nhu cầu đào tạo và sử dụng các tài liệu về kinh doanh xuất nhập khẩu của các chuyên gia kinh doanh, các doanh nhân, các giảng viên và sinh viên cũng gia tăng.
GIÁO TRÌNH KINH TẾ HẢI QUAN (PHẦN 2)
Mã sách: 7509  
Tác giả: Hoàng Đức Thân  
Nhà xuất bản: Đại học KTQD  
Giá bìa:35.000 đ
Dưới góc độ kinh tế, họat động của ngành hải quan có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Hoạt động của hải quan vừa chịu sự điều tiết quản lý vĩ mô của Nhà nước, vừa có tính nghiệp vụ cao. Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, khi Việt Nam đã trở thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đòi hỏi ngành hải quan phải tinh nhuệ, vững mạnh và hiện đại. Cuốn sách:"Giáo trình Kinh tế Hải quan (phần 2)" nhằm trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về hoạt động hải quan, về thuế quan và thu thuế của hải quan.

GIÁO TRÌNH KINH TẾ HẢI QUAN (PHẦN 1)
Mã sách: 7507  
Tác giả: Hoàng Đức Thân  
Nhà xuất bản: Đại học KTQD  
Giá bìa:49.000 đ
Dưới góc độ kinh tế, họat động của ngành hải quan có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Hoạt động của hải quan vừa chịu sự điều tiết quản lý vĩ mô của Nhà nước, vừa có tính nghiệp vụ cao. Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, khi Việt Nam đã trở thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đòi hỏi ngành hải quan phải tinh nhuệ, vững mạnh và hiện đại. Cuốn sách: "Giáo trình Kinh tế Hải quan (phần 1)" nhằm trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về hoạt động hải quan, về thuế quan và thu thuế của hải quan.
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM - INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE 2007
Mã sách: 7506  
Tác giả: Tổng cục thống kê  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:300.000 đ

Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ từ các tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết "Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam năm 2007" nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người sử dụng số liệu.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:


Phần 1: Trị giá xuất nhập khẩu (gồm 10 biểu)
Phần 2: Mặt hàng xuất nhập khẩu (gồm 6biểu)
Phần 3: Xuất nhập khẩu với một số khối nước (gồm 6 biểu)
Phần 4: Xuất nhập khẩu với một só nước bạn hàng (gồm 10 biểu)

CẨM NANG DOANH NGHIỆP VÊ WTO VÀ CAM KẾT WTO CỦA VIỆT NAM
Mã sách: 7504  
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:62.000 đ
Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO), sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, mở ra một giai đoạn mới, nền kinh tế nước ta hội nhập sâu hơn và toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới, đang có những chuyển đổi sâu sắc. Việc trở thành thành viên của WTO đã nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra những cơ hội lớn để đất nước ta phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đồng thời đặt ra những thách thức gay gắt, nhất là đối với các doanh nghiệp, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn doanh nghiệp.

 Để doanh nghiệp Việt Nam có những bước tiến vững vàng trong thời gian sắp tới, thời điểm mà phần lớn các cam kết của Việt Nam thực sự có những hiểu biết vững vàng trong giai đoạn sắp tới, thời điểm mà phần lớn các cam kết của Việt Nam trong WTO bắt đầu lộ trình thực hiện.Nội dung  của cuốn sách: "Cẩm nang doanh nghiệp về WTO và cam kết WTO của Việt Nam" được trình bày súc tích, cô đọng dễ hiểu, bao quát tinh thần cơ bản của tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới của nước ta cùng những cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng, tài chính chứng khoán..., dịch vụ vận tải trong những năm tới.
LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Mã sách: 7502  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:120.000 đ

Luật Thương Mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân; phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ thương mại trên các vùng của đất nước; mở rộng giao lưu thương mại với nước ngoài; góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, người tiêu dùng và lợi ích hợp pháp của thương nhân, góp phần tích lũy nhằm thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh

BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
Mã sách: 7501  
Tác giả: Đào Thị Thu Giang  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:40.000 đ
Cùng với quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra những cơ hội to lớn cho hoạt động xuất khẩu. Hiện tại WTO đang tiếp tục Vòng đàm phán thiên niên kỷ với mục tiêu đẩy mạnh tự do hoá thương mại trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tự do hoá thương mại là một quá trình lâu dài, gắn chặt với quá trình đàm phán để cắt giảm thuế quan và rào cản phi thuế quan. Những rào cản phi thuế quan (NTB) này đan gây trở ngại rất lớn đối với hoạt động xuất khẩu của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Khó khăn lại càng bị nhân lên do các tiêu chuẩn và biện pháp này được mệnh danh nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chứ không phải là các rào cản trong thuong mại quốc tế.
NTB là gì, làm thế nào để đối phó và vượt qua các NTB trong xuất khẩu là vấn đề không mới mẻ nhưng vân xđang hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Để trả lời câu hỏi trên, đồng thời để giúp các dianh nghiệp nhận diện các NTB, từ đó có các giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, tác giả đã biên soạn cuốn sách "Biện pháp vượt rào cản phi thuế quan đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam"
THỦ TỤC HẢI QUAN - LÝ THUYẾT VÀ 175 TÌNH HUỐNG ỨNG DỤNG
Mã sách: 7499  
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:175.000 đ
Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá gắn liền với thủ tục hải quan, trong đó mỗi loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu đều có quy trình thủ tục hải quan riêng và chế độ kiểm tra, giám sát hải quan cũng khác nhau. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp xuất nhập cũng như thực tiễn quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực hải quan, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách "Thủ tục hải quan – Lý thuyết & 175 tình huống ứng dụng".
KỸ THUẬT SOẠN THẢO - HỢP ĐỒNG KINH TẾ - HỢP ĐỒNG DÂN SỰ- HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Mã sách: 7497  
Tác giả: Luật Gia Phạm Quốc Lợi  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:114.000 đ

Môi trường giao dịch kinh doanh, thương mại, hành chính và dân sự trong bối cảnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại phù hợp pháp lý nhà nước và các thông lệ quốc tế, trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện thương mại quốc tế, tham gia các tổ chức quốc tế, các Hiệp định đa phương và song phương (WTO, ASEAN, APEC…). Việc soạn thảo và xử lý các loại Văn bản và Hợp đồng trong giao dịch kinh doanh, thương mại, hành chính, dân sự và lao động, các hợp đồng kinh doanh quốc tế rất cần thiết để quản lý, xử lý thông tin, lập và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh thương mại, dân sự được chặt chẽ, phù hợp các quy định và nguyên tắc pháp lý, phù hợp các Bộ  Luật cập nhật hóa của Chính phủ.
Để phục vụ cho công việc soạn thảo, phục vụ việc lập và ký kết các Văn bản, Hồ sơ, Hợp đồng cần thiết trong lĩnh vực Kinh tế – Kinh doanh, Thương mại, Dân sự và Lao động phù hợp chuẩn mực pháp lý, tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh và dân sự. Tác giả cho tái bản Sách Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng Kinh tế, Dân sự, Thương mại, kỳ vọng hữu ích cho các độc giả, các doanh nghiệp quan tâm được thuận lợi trong soạn thảo Văn bản, Hồ sơ, Hợp đồng trong các lĩnh vực liên quan.

BỘ TẬP QUÁN QUỐC TẾ VỀ L/C (CÁC VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2007 - SONG NGỮ ANH - VIỆT)
Mã sách: 4992  
Tác giả: Phòng Thương mại quốc tế - Dịch giả: Đinh Xuân Trình  
Nhà xuất bản: Đại học KTQD  
Giá bìa:60.000 đ

Các họat động thanh toán thương mại quốc tế, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Tính dụng chứng từ đòi hỏi phảo có sự hiểu biết thấu đấo và thống nhất trên phạm vi toàn thế giới.

TOÀN TẬP UCP 600 (PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN TOÀN DIỆN TÌNH HUỐNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ) - SONG NGỮ ANH - VIỆT
Mã sách: 3956  
Tác giả: Nguyễn Trọng Thủy  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:108.000 đ

Hiện nay các ngân hàng thương mại đã công bố áp dụng "Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ" phiên bản số 600 (gọi tắt là UCP 600) do Phòng Thương mại quốc tế ban hành có hiệu lực từ ngày 1-7-2007.

CẨM NANG SỬ DỤNG THƯ TÍN DỤNG - L/C - TUÂN THỦ UCP 600 VÀ ISBP 681 2007 ICC (SÁCH CHUYÊN KHẢO)
Mã sách: 3822  
Tác giả: Đinh Xuân Trình  
Nhà xuất bản: Hà Nội  
Giá bìa:105.000 đ
INCOTERMS 2000 VÀ HỎI ĐÁP VỀ INCOTERMS (TÁI BẢN LẦN THỨ 3)
Mã sách: 3636  
Tác giả: Võ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:46.800 đ

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế thế giới phục hồi, buôn bán quốc tế phát triển và mở rộng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại phát triển giữa các quốc gia, khi các thương nhân quốc tế bất đồng về ngôn ngữ, chịu sự điều tiết khác nhau về tập quán thương mại dễ dẫn tới hiểu lầm, tranh chấp kiện tụng

CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (INCOTERMS 2000) - GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Mã sách: 3630  
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Tô Bình Minh  
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật  
Giá bìa:45.000 đ

Các điều kiện thương mại quốc tế, như FOB, CIF và DDU… đã trở thành một bộ phận của ngôn ngữ thương mại quốc tế và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Mã sách: 3600  
Tác giả: Dương Hữu Hạnh  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:140.000 đ

Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu:
Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Mã sách: 3094  
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn  
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM  
Giá bìa:76.000 đ

Nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên và các đọc giả quan tâm đến chuyên ngành tài chính - ngân hàng, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo...

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐỂ HIỂU UCP-DC 600
Mã sách: 3056  
Tác giả: Võ Thanh Thu  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:50.000 đ

Để giúp cho các doanh nghiệp ngân hàng các công ty xuất nhập khẩi các công ty dịch vụ thương mại quốc tế, các sninh viên hiểu để áp dụng dùng UCP-DC 600, với tư cách là giảng viên cao cấp trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, là giảng viên trọng tài quốc tế Việt Nam, tác giả tham gia viết cuốn sách này để giải thích và dịch UCP - DC 600.

Trang: 1 Trong tổng số 2 Trang
1 2  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com