Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2017
Mã sách: 15764  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ

Thực hiện Thông tư số 199/2011/TT-BTC nói trên, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) đã tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp 2017

NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã sách: 15511  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Giá bán: 315.000 đ

NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Liên hệ mua sách Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2018 SONG NGỮ ANH VIỆT TÁC GIẢ TRẦN XUÂN NAM
Mã sách: 15436  
Tác giả: Trần Xuân Nam ( Maastricht MBA )  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:750.000 đ
Giá bán: 675.000 đ

Kế toán tài chính 2016 song ngữ Anh Việt tác giả Trần Xuân Nam

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NHỮNG CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG NĂM 2015
Mã sách: 15406  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:335.000 đ
Những quy định mới nhất về những chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn xác định đơn giá nhân công năm 2015
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VI HCSN 2015
Mã sách: 15405  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ trong các cơ quan đơn vi HCSN 2015
NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC, HƯỚNG DẪN TỰ CHỦ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ THU-CHI TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 2015
Mã sách: 15404  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trường học, hướng dẫn tự chủ tự chịu trách nhiệm quản lý thu-chi tài chính trong giáo dục đào tạo 2015
CHÍNH SÁCH THUẾ 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15395  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Chính sách thuế 2015 mới nhất
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN II
Mã sách: 15394  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển II
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN I
Mã sách: 15393  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 các quy định mới kế toán trưởng doanh nghiệp cần biết (Quyển I)
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 THEOTHÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
Mã sách: 15353  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015  và quy định mới kế toán trưởng doanh nghiệp cần biết -  theoThông tư 200/2014/TT-BTC  Bộ gồm 2 cuốn (670.000 VND)
SÁCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15328  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:335.000 đ
Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hýớng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nýớc nãm 2015
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NÃM 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15327  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước nãm 2015 mới nhất
KẾ TOÁN MỚI ĐƠN VỊ HCSN - CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM
Mã sách: 15267  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Kế toán mới đơn vị HCSN - Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2015
Mã sách: 15259  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2015
CẨM NANG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÀNH NGÂN HÀNG 2014
Mã sách: 15258  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:350.000 đ
Cẩm Nang Nghiệp Vụ Kế Toán Ngành Ngân Hàng 2014
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NĂM 2014
Mã sách: 15208  
Tác giả: NTG  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:350.000 đ
BỘ TÀI CHÍNH HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - QUYỂN 1 - HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 2014
Mã sách: 15207  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:370.000 đ
Sách chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán được xuất bản vào quý 3
năm 2013
Bạn ngại đặt hàng trên website. Gọi 0983.545050 chúng tôi đặt hàng giúp bạn.
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15197  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp 2015 mới
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15196  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Thống kê  
Giá bìa:298.000 đ
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp 2015 mới nhất
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15195  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ
Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp 2015 mới nhất

Liên hệ: Hotline: 0983.54.50.50 - 04 8589 8468

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC KẾ TOÁN 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15194  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ
Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Đơn Vị Nhà Nước Kế Toán 2015 mới nhất
Liên hệ mua hàng: Hotline: 0983.54.50.50 - 04 8589 8468
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC - HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNHTRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã sách: 15172  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:310.000 đ

Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Sử Dụng, Mua Sắm Tài Sản Nhà Nước - Hướng Dẫn Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Tài ChínhTrong Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp

CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2015 MỚI NHẤT
Mã sách: 15171  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:335.000 đ
CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 - CÁC LUẬT THUẾ MỚI VÀ CÁC VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
Mã sách: 15152  
Tác giả: Nhiều Tác Giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Chính Sách Thuế 2013 - Các Luật Thuế Mới (đã được cập nhật, bổ sung, có hiệu lực từ 01/7/2013) Và Văn Bản Chi Tiết Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ ,ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15144  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ,định mức chi tiêu nội bộ xã phường thị trấn 2013 mới nhất

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ 2013 MỚI NHẤT

THỰC HÀNH KẾ TOÁN BẰNG EXCEL
Mã sách: 15131  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Từ điển Bách khoa  
Giá bìa:50.000 đ
Thực Hành Kế Toán Bằng Excel
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 15111  
Tác giả: Bộ Tài Chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ
Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 2013 mới nhất
CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2013
Mã sách: 15040  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ
Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ 2013, THÔNG TƯ SỐ 195/2012/TT-BTC
Mã sách: 14926  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:32.500 đ

Chế độ kế toán chủ đầu tư 2013, Thông tư số 195/2012/TT-BTC 

Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050

NGHIỆP VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CẢI TIẾN MỚI PHƯƠNG THỨC MAKETING
Mã sách: 14923  
Tác giả: Vũ Hoa Tươi  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Nghiệp Vụ Tuyển Chọn Đào Tạo Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả - Chiến Lược Phát Triển Khách Hàng Cải Tiến Mới Phương Thức Maketing
Trang: 1 Trong tổng số 14 Trang
1 2 3 4 5 6 ...  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com